More

  รู้ยัง! ทะเบียนหาย หรือ ชำรุด ขอใหม่ไม่ยุ่งยาก..รีบไปทำซะ!! (อาจถูกปรับได้)

  รู้ยัง! ทะเบียนหาย หรือ ชำรุด ขอใหม่ไม่ยุ่งยาก..รีบไปทำซะ!! ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทะเบียนรถจะเกิดการชำรุดหรือหายไปจากรถ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบางทีก็มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ได้เช่นกัน ในครั้งนี้เรามีข้อแนะนำการขอแผ่นป้ายทะเบียนใหม่มาฝากซึ่งรับรองว่าไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

  สำหรับใครที่ทำป้ายทะเบียนหายหรือชำรุด ไม่ต้องไปแจ้งความให้เสียเวลา สามารถแจ้งทำที่ขนส่งฯ ที่รับผิดชอบได้เลย โดยใช้หลักฐานประกอบด้วย คู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถ กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 1 ปี และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการที่มีอำนาจลงนามทุกคน 

  กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตัวเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วย โดยมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ 100 บาทค่าคำขอ 5 บาทและจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 15 วันทำการโดยระหว่างนี้สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการชั่วคราวได้

  ทั้งนี้ ในกรณีรถติดไฟแนนซ์ สามารถติดต่อไฟแนนซ์เพื่อให้ดำเนินการแทน หรือหากต้องการดำเนินการด้วยตนเอง ต้องใช้คู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง และบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อ หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์ หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

  สำหรับใครที่ใช้รถแล้วแผ่นป้ายทะเบียนหายหรือชำรุดแล้วยังไม่ได้แจ้งทำใหม่ระวังนะ โดนจับมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

  ABOUT THE AUTHOR

  PT

  Latest Posts