More
  spot_img

  แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ อบรมหลักสูตรช่างพ่นสี ยกระดับฝีมือแรงงาน สู่มาตรฐานระดับโลก

  บริษัทแอ็กซอลตาโค้ทติ้งซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัดผู้นำระบบสีพ่นรถยนต์ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานีจัดอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือด้านช่างสีรถยนต์ เพื่อให้กิจกรรมอบรมดังกล่าวช่วยสร้างแรงงานคุณภาพป้อนสู่ตลาดไม่เพียงแต่ในจังหวัดอุบลราชธานีหรือจังหวัดใกล้เคียงเท่านั้นแต่ทักษะจากบุคลากรที่มีคุณภาพจะส่งต่องานสู่ตลาดรถยนต์ทั่วประเทศต่อไป

   จำนวนรถยนต์ที่จำหน่ายในตลาดประเทศไทย จากภาคตะวันออกมีราว 32% ดังนั้น สถานประกอบการ ศูนย์ซ่อม ต้องมีจำนวนมากเพียงพอและได้มาตรฐาน รองรับการซ่อมทั้งขนาดเล็กและใหญ่ แอ็กซอลตา โดยสีพ่นรถยนต์โครแมกซ์ เล็งเห็นถึงความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมเป็นเลิศผสานกับทักษะฝีมือแรงงานที่ได้มาตรฐาน รองรับการเติบโตของตลาดรถยนต์ในประเทศ จึงจัดกิจกรรมและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดในปัจจุบันและอนาคต โดยหลักสูตรในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน  ร่วมจัดกิจกรรมกับผู้แทนจำหน่าย หจก. ยูบี เพ้นท์ จ. อุบลราชธานี

  ABOUT THE AUTHOR

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img

  Latest Posts