More

  โตโยต้า ส่งมอบรถตู้ “คอมมิวเตอร์ เวลแค็บ” สนับสนุนศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

  บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดส่งมอบรถตู้โตโยต้าคอมมิวเตอร์ที่ติดตั้งอุปกรณ์เสริมลิฟท์ยกรถเข็น (เวลแค็บ) สำหรับบริการรับส่งผู้สูงอายุจำนวน 1 คันและรถเข็นวีลแชร์จำนวน 1 คันแก่ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัดชลบุรี

  โตโยต้า มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย ด้วยการเป็นองค์กรที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบและร่วมพัฒนาสังคมไทยผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยหนึ่งในนั้นคือการตอบสนองต่อสังคมผู้สูงวัย (Aging Society) ทั้งนี้ การส่งมอบรถตู้และอุปกรณ์ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมสุขภาพ และอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้สูงอายุ ที่มาใช้บริการ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี โดยนอกเหนือจากการส่งมอบดังกล่าว โตโยต้ายังได้ดำเนินการอบรมขับขี่ปลอดภัย พัฒนาทักษะการขับขี่แก่คนขับรถตู้บริการรับส่ง เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้สูงอายุอีกด้วย

  ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของผู้สูงอายุ โดยมีพื้นที่สำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพ ออกกำลังกาย ห้องสมุด พร้อมรองรับการประชุม อบรม บริการวิชาการ จัดแสดง และนำเสนอผลงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ อันเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (Grant Assistance for Grassroots Human Security Project : GGP) จากสถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

  ABOUT THE AUTHOR

  PT

  Latest Posts