More
  spot_img

  ฟอร์ด ต่อยอด “โครงการระดมทุนต้านภัยโควิด-19” สร้างอาชีพใหม่ให้ชาวบ้าน 150 ครอบครัว

  ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมมือกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน นำเงินทุนที่ได้รับจากโครงการระดมทุนต้านภัยโควิด-19 โดยกองทุนฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี จัดฝึกอบรมอาชีพเกษตรแบบเร่งด่วนให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการจ้างงานในจังหวัดภาคอีสานจำนวน 150 ครัวเรือน 

  ผู้เข้าอบรมอาชีพเกษตรแบบเร่งด่วนได้รับการฝึกอบรม 5 ฐานการเรียนรู้ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานในการเพาะเห็ด ความรู้พื้นฐานในการเพาะพืชตระกูลงอก เช่นถั่วงอกและต้นอ่อนทานตะวัน เรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ด้วยการทำสารสกัดไล่แมลงจากพืชธรรมชาติ การเตรียมดินให้เหมาะสมกับการเพาะต้นกล้า และการทำปุ๋ยจากน้ำหมักชีวภาพ เมื่อจบหลักสูตรได้มีการมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพเบื้องต้น ได้แก่ อุปกรณ์เพาะปลูกพร้อมเมล็ดพันธุ์พืชและต้นกล้า ก้อนเห็ด สารสกัดไล่แมลงและปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปใช้จุนเจือการบริโภคในครัวเรือนหรือสร้างรายได้ด้วยตัวเองได้ทันที โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านเทคนิคการเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากการจ้างงานให้มีอาชีพใหม่ที่เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ในระยะยาวต่อไป

  ทั้งนี้ ประเทศไทยได้รับเงินทุนจากโครงการระดมทุนต้านภัยโควิด -19 โดยกองทุนฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ราว 750,000 บาท โดยมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการจ้างงานในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเป็นสองระยะ ประกอบด้วย การสร้างรายได้ในระยะสั้นจากการเย็บหน้ากากอนามัยกว่า 6,000 ชิ้นเพื่อแจกจ่ายให้แก่บุคคลากรแนวหน้าในการควบคุมโรคและชาวบ้านที่ขาดแคลนช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และการสร้างอาชีพในระยะยาว นั่นคือ การจัดฝึกอบรมอาชีพเกษตรพอเพียงโดยมีเป้าหมายฝึกอบรมอาชีพให้ชาวบ้านกว่า 150 ครอบครัว ภายในดือนพฤศจิกายน 2563

  ABOUT THE AUTHOR

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img

  Latest Posts