More
  More

   “ลมหายใจไร้มลทิน” จัดประกวดผลงานเยาวชนชิงทุนการศึกษากว่า 3 แสนบาท

   มูลนิธิลมหายใจไร้มลทินรณรงค์สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต ชวนเด็ก และเยาวชน ส่งผลงานประกวด 4 ประเภท เรียงความ ร้องเพลง วาดภาพ และ VDO Clip ตั้งแต่วันนี้-16 พฤศจิกายน 2563

   มูลนิธิฯ ร่วมกับ กรมกิจการเด็ก และเยาวชน (ดย.) จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต มานานกว่า 10 ปี โดยปีนี้จึงชวนเด็ก และเยาวชน ที่กำลังศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงอุดมศึกษา ส่งผลงานเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต 4 ประเภท ได้แก่

   1. ประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “สุจริตธรรมนำชาติไทยให้เป็นสุข”
   2. ประกวดร้องเพลงประกอบดนตรี เพลง “คิดดี ทำดี” และ “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”
   3. ประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “ทำให้โควิด-19 หายไป เราคนไทยต้องซื่อสัตย์”
   4. ประกวด VDO Clip สะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “ระยะห่าง (ทางสังคม) สร้างความซื่อสัตย์”

   ผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท และผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนลมหายใจไร้มลทิน เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนที่มีจิตสำนึกซื่อสัตย์สุจริต

   เยาวชน และสถานศึกษาที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้-16 พฤศจิกายน 2563 สอบถามรายละเอียดที่ lomhaijai.org หรือ dcy.go.th และโทรศัพท์ 0-2055-8444 ต่อ 318

   ABOUT THE AUTHOR

   spot_img
   spot_img

   Latest Posts