More

  บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

  บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนวัดสุธาสินี อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กไทยในชุมชนที่ห่างไกลให้มีความสุข และมีสุขภาพที่แข็งแรง ภายใต้เจตนารมณ์ความรับผิดชอบต่อสังคม “Our Way To Serve”

  มร. ฟูมิทากะ ทาคาโอกะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด กล่าวว่า “บริดจสโตนในฐานะผู้สนับสนุนหลักกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกอย่างเป็นทางการ  ได้จัดทำโครงการ “B-Active”  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งใจและกาย โดยมีการส่งมอบสนามกีฬาอเนกประสงค์ สำหรับใช้เล่น และฝึกซ้อมกีฬาได้อย่างหลากหลายตามความต้องการแก่โรงเรียน และชุมชนต่าง ๆ ล่าสุดได้ส่งมอบ “สนามกีฬาบริดจสโตน” เป็นแห่งที่ 3 พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา และสิ่งของที่จำเป็น แก่โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนวัดสุธาสินี อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

  ซึ่งงบประมาณในการสร้างสนามกีฬาแห่งนี้ บริดจสโตนขอขอบคุณนักวิ่งกว่า 3,000 คนจากทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมกิจกรรม “Chase Your Dream Run 2019 ยิ่งวิ่ง ยิ่งให้” เพราะการวิ่งของทุกคนในงานช่วยเติมฝันพร้อมรอยยิ้มของเยาวชนไทย ด้วยการวิ่งทุก ๆ 1 กิโลเมตร บริดจสโตนมอบเงินทุนสมทบ 20 บาท โดยบริดจสโตนได้นำเงินบริจาคทั้งสิ้นรวมกว่า 2,000,000 บาท มาสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ และจัดหาอุปกรณ์กีฬาสำหรับการฝึกซ้อม โดยหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ คือ คุณภาพชีวิตของเด็กไทย ที่ต้องได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในทุกด้านเพื่อให้มีวัยเด็กที่มีความสุข”

  ช่วยจุดประกายและเติมเต็มศักยภาพในการก้าวสู่การเป็นนักกีฬาในอนาคต  พร้อมกันนี้ บริดจสโตนยังมุ่งมั่นที่จะเข้าถึงชุมชนด้วยการพัฒนาความเป็นอยู่ การเรียนรู้ และการทำงานของผู้คน ทุ่มเทเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชุมชน

  “โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนวัดสุธาสินี ต้องขอขอบคุณ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ที่ได้เห็นความสำคัญของเยาวชนไทย ด้วยการมอบสนามกีฬาอเนกประสงค์แห่งนี้ให้กับทางโรงเรียนได้ใช้เป็นสถานที่ในการเล่นกีฬาประเภทต่าง และช่วยส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย ห่างไกลจากยาเสพติด และทำให้เด็ก ๆ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง นอกจากนี้ยังได้ใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและชุมชนได้เป็นอย่างดี”  ด.ต. หญิง สุวดี เซี่ยงรอด ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนวัดสุธาสินี กล่าว

   

   

  ABOUT THE AUTHOR

  PT

  Latest Posts