More

  เจอรถดัดแปลงไฟหน้า-ไฟท้าย ถ่ายรูปแจ้งจับได้เงินส่วนแบ่ง

  ใครที่เดือดร้อนจากรถที่มีการดัดแปลงไฟหน้า-ไฟท้ายรถให้เป็นแสงสีฟ้าหรือสีอื่น หรือมีความสว่างจ้ามากเกินจนเป็นอันตรายรบกวนสายตา สามารถแก้เผ็ดแบบถูกกฎหมายและแถมยังได้เงินส่วนแบ่ง  เพียงแค่ถ่ายรูปและคลิป VDO ส่งกรมการขนส่งทางบก

  กรณีผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความเดือดร้อนจากรถที่มีการดัดแปลงไฟหน้า-ไฟท้ายรถให้เป็นแสงสีฟ้าหรือสีอื่น หรือทำให้มีความสว่างจ้ามากเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากแสงไฟลักษณะดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนน สะท้อนเข้ากระจกมองข้างและกระจกมองหลังของผู้ขับขี่ที่อยู่ด้านหน้า หรือส่องเข้าตาผู้ขับขี่ที่ขับสวนทางมา ทำให้สายตาพร่ามัว และการแก้ไขไฟท้ายเป็นแสงสีฟ้าหรือสีอื่นยังส่งผลรบกวนสายตาของผู้ขับขี่รถที่ขับตามหลังมา ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลต่อการบาดเจ็บที่รุนแรงและเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ การกระทำดังกล่าวยังเป็นความผิดตามกฎหมาย ดังนี้ รถส่วนบุคคล รถแท็กซี่ มีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ฐานใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามที่กำหนด มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ส่วนรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ฐานเพิ่มเติมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท

  ผู้ที่พบเห็นหรือได้รับความเดือดร้อนจากการดัดแปลงไฟหน้า-ไฟท้ายรถ สามารถส่งเบาะแสพฤติการณ์การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 พร้อมหลักฐาน เช่น ภาพหรือคลิปวิดีโอบันทึกการกระทำความผิดชัดเจน วันเวลา สถานที่เกิดเหตุ รายละเอียดรถ ทะเบียนรถ รวบรวมแจ้งได้ที่ Line : @1584DLT, Facebook : “1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ” เว็บไซต์ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/, Email: [email protected] กรมการขนส่งทางบกดำเนินการตรวจสอบการกระทำความผิดและดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยค่าปรับส่วนแรกนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อนำไปพัฒนาประเทศ ส่วนที่เหลือจะนำมาจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และมอบให้ผู้แจ้งพฤติการณ์การกระทำความผิด

  photo : google

  ABOUT THE AUTHOR

  Latest Posts