More

  กรมการขนส่งทางบก คุมเข้ม!!! เทศกาลลอยกระทง 2564

  กรมการขนส่งทางบก คุมเข้ม!!! เทศกาลลอยกระทง 2564 เดินทางปลอดภัย กำชับทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน และตรวจความพร้อมรถโดยสารพนักงานขับรถเข้มงวด

  ย้ำ!!! สภาพรถต้องมั่นคงแข็งแรง พนักงานขับรถแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ ห้ามฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้โดยสาร ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นวันลอยกระทง แม้จะไม่ใช่วันหยุดยาว แต่ตามประเพณีไทย ในหลายจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานคร จะจัดสถานที่ให้มีกิจกรรมลอยกระทงตามประเพณี ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางไปร่วมลอยกระทง ทั้งการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวและการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ กรมการขนส่งทางบกได้กำชับสำนักงานขนส่งทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุสำหรับประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมประเพณีลอยกระทง ควบคู่กับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างระหว่างกัน ล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ

  กรมการขนส่งทางบก

  สำหรับมาตรการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน ในช่วงเทศกาลลอยกระทงได้ให้สำนักงานขนส่งทุกจังหวัดเข้มงวดตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของรถโดยสารที่ผู้ประกอบการนำออกมาให้บริการ ตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนควบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เช่น เข็มขัดนิรภัย ค้อนทุบกระจก ประตูฉุกเฉินและต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ประกอบการขนส่งในจังหวัดเพื่อให้มีรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางเพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชนทั้งเที่ยวไปและกลับ และสามารถรองรับการเดินทางเชื่อมต่อทุกโหมด

  การเดินทาง ทั้งบก น้ำ ราง และอากาศ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว กรณีมีการนำรถโดยสารไม่ประจำทางมาให้บริการเสริมต้องได้รับอนุญาตและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถอย่างเคร่งครัด ห้ามคิดอัตราค่าโดยสารเกินและต้องส่งผู้โดยสารถึงที่หมายด้วยความสะดวกและปลอดภัย หากฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที และในส่วนของพนักงานขับรถ ต้องมีใบอนุญาตขับรถถูกต้องตรงตามประเภท มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่เสพสารเสพติดหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากตรวจสอบพบต้องเปลี่ยนคนขับทันที

  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS จะเฝ้าระวังและติดตามการใช้ความเร็วของรถสาธารณะต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ป้องกันการใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด หรือพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ และจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้บริการสอบถามข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท หากพบพฤติกรรมปฏิเสธผู้โดยสาร ไม่ส่งผู้โดยสารที่จุดหมายปลายทางที่ได้ตกลงกันไว้ และการฉวยโอกาสเอาเปรียบในทุกรูปแบบ ดำเนินการตามกฎหมายสูงสุดทุกกรณี ทั้งนี้ ขอให้ผู้แจ้งระบุรายละเอียดของรถโดยสารและผู้ขับรถให้มากที่สุดเพื่อให้สามารถติดตามผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้โดยเร็ว เช่น หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-สกุลผู้ขับรถ วัน เวลา สถานที่ในการใช้บริการ ทั้งนี้ เมื่อมีการตรวจสอบและดำเนินการเปรียบเทียบปรับหรือคดีถึงที่สุดแล้ว ผู้แจ้งมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งเงินรางวัลนำจับ ร้อยละ 50 ของเงินค่าปรับหลังจากหักเป็นเงินนำส่งรายได้แผ่นดินแล้ว เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างวินัยการขับขี่ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

  ข้อมูลจาก dlt.go.th


   

  Latest Posts

  spot_imgspot_img