More

  ฟอร์ดคว้า 2 รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมประจำปี 2563 ในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 37

  ฟอร์ด ประเทศไทย รับรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ประจำปี 2563 (Thailand Automotive Quality Award: TAQA Award 2020) ในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 37  โดยฟอร์ดคว้า 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมด้านภาพลักษณ์ดีเด่น ประเภทควบคุมการขับขี่ได้ดี(Outstanding Brand Image for Good Handling)  ซึ่งฟอร์ดได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 7 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2563 และรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมด้านภาพลักษณ์ดีเด่น ประเภทสร้างสรรค์นวัตกรรม (Outstanding Brand Image for Innovation)

  ฟอร์ดมุ่งมั่นผลิตรถยนต์ที่มีคุณภาพระดับโลก และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านสมรรถนะ ความสะดวกสบาย ความปลอดภัยในการขับขี่ และตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่หลากหลายของผู้บริโภค 2 รางวัลที่ฟอร์ดได้รับในครั้งนี้ นับเป็นบทพิสูจน์ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวไทยที่มีต่อแบรนด์ฟอร์ดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากนี้ ฟอร์ดยังมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์ในระดับภูมิภาคและระดับโลก

   

  ABOUT THE AUTHOR

  PT

  Latest Posts