More
  spot_img

  จีเอ็ม ประเทศไทย ร่วมกับโครงการปันกัน สร้างโอกาสทางการศึกษาสู่เด็กไทย

  เพราะโอกาสทางการศึกษาสามารถเปลี่ยนชีวิตของเด็กคนหนึ่งให้มีอนาคตที่ดีขึ้นได้ พนักงานเชฟโรเลต เซลส์ กรุงเทพฯ และ จีเอ็ม จังหวัดระยอง ร่วมบริจาคสิ่งของสภาพดี ให้กับร้านปันกันโดยมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อนำไปเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็ก ภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์

  ระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2563 กล่องปันกันได้ถูกนำไปติดตั้งที่สำนักงานเชฟโรเลต กรุงเทพฯ และสำนักงานจีเอ็มจังหวัดระยอง เพื่อให้พนักงานได้นำของเหลือใช้ที่ยังคงสภาพดี มาบริจาคให้แก่โครงการร้านปันกัน ในช่วงเวลานั้นเอง พนักงานทุกท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน และมอบโอกาสที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน

  โครงการร้านปันกัน เป็นโครงการภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์ มีความมุ่งหวังที่จะสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมจากการ “แบ่งปัน” เพื่อระดมทุนการศึกษาเด็กๆ ที่ขาดโอกาสอย่างยั่งยืน เพราะโอกาสทางการศึกษา” จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้พวกเขามีอนาคตที่ดีขึ้นได้ โดยทางมูลนิธิฯ จะมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กยากจนพิเศษปีละ 7,000 บาท/คน ต่อเนื่องตั้งแต่ ม.1 – 6 หรือเทียบเท่า

  กลไกของร้านปันกันในการเปลี่ยนของบริจาคเป็นทุนการศึกษา เริ่มจากการร่วมมือกับหลายภาคี ไม่ว่าจะเป็นบุคคล บริษัท หรืออสังหาริมทรัพย์ เช่นคอนโดมีเนียมต่าง ๆ โดยรับบริจาคด้วยวิธีการง่ายๆ ในการวางกล่องรับบริจาคในพื้นที่ของหน่วยงานที่ร่วมโครงการ หลังจากนั้นทีมงานปันกันจะรวบรวมของบริจาคเหลือใช้ที่ยังคงสภาพดี นำไปคัดแยกและกำหนดราคาเพื่อนำมาเป็นสินค้าแบ่งปันในร้าน จำหน่ายและนำเงินทั้งหมดมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กๆ ที่ขาดโอกาสในมูลนิธิยุวพัฒน์

  มูลนิธิยุวพัฒน์ได้จัดตั้งโครงการร้านปันกันขึ้น ด้วยแนวคิดที่ให้ร้านปันกันมีบทบาทในการร่วมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันที่น่าอยู่ ตลอดระยะเวลา 27 ปีที่ผ่านมา ทางมูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนทุนมากกว่า 17,000 คน ในปีพ.ศ. 2562 มูลนิธิฯ มีนักเรียนทุนที่จบการศึกษาไปแล้วเกือบ 7 พันคน และยังอยู่ในความดูแล 9 พันกว่าคน เราหวังว่าการแบ่งปันนี้จะสร้างโอกาสสำหรับอนาคตที่ดีให้เด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป

  ABOUT THE AUTHOR

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img

  Latest Posts