More

  ไม่ต้องแสบตากับป้ายโฆษณาแล้ว!! กรุงศรี ออโต้ ลดแสงไฟจอโฆษณาตอนกลางคืน (ช่วยลดอุบัติเหตุ)

  ป้ายโฆษณาที่เป็นที่จดจำมักมีองค์ประกอบภาพที่โดดเด่นสะดุดตา แต่ป้ายโฆษณาของโครงการ ‘Dim Light Ads’ โดย “กรุงศรี ออโต้” กลับเลือกที่จะเปลี่ยนสื่อโฆษณากลางแจ้งให้กลายเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นความปลอดภัยท้องถนนได้อย่างแยบยล จนสามารถคว้ารางวัลจากเวทีโฆษณาจำนวน 3 รางวัลจาก 2 เวทีในระดับประเทศและระดับเอเชีย

  จากรายงานของสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ.2561 โดย Insurance Information Institute (III) พบว่า อุบัติเหตุบนท้องถนนจำนวน 6-9% เกิดจากปัจจัยภายนอกที่เบี่ยงเบนความสนใจของผู้ขับขี่ รวมไปถึงป้ายโฆษณาจอ LED ขนาดใหญ่ ซึ่งส่งแสงที่สว่างจ้าในตอนกลางคืน และทำให้ทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนลดลง จนอาจเกิดภาวะสูญเสียการมองเห็นชั่วขณะ (Momentary Blindness) สำหรับในประเทศไทย สื่อโฆษณาดิจิทัลมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของ Plan B Media ผู้นำด้านสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย พบว่า จำนวนสื่อโฆษณาดิจิทัลนอกที่อยู่อาศัยในเครือข่ายของบริษัทฯ เติบโตขึ้นกว่าเท่าตัวในปีที่ผ่านมา โดยจาก 400 จอภาพในปี 2561 เป็น 943 จอภาพในปี 2562

  กรุงศรี ออโต้” ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงสร้างสรรค์โครงการ Dim Light Ads ด้วยการลดแสงไฟของโฆษณาทั้งหมดของกรุงศรี ออโต้ บนจอ LED จำนวน 112 ป้าย ซึ่งมีอัตราการมองเห็นเฉลี่ย 133 ล้านครั้งภายในหนึ่งเดือนหลังจากเริ่มแคมเปญ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา โดยอีกหนึ่งความน่าสนใจของโครงการ คือ เป็นการลดความสว่าง (Brightness) แต่ผู้สัญจรไปมายังสามารถมองเห็นภาพต่างๆ ได้ชัดเจน ซึ่งต้องอาศัยการลดค่าความเปรียบต่าง (Contrast) เพิ่มสี (Color) และเน้นพื้นที่โทนมืดของภาพ (Highlight) ให้เด่นชัดขึ้น ทำให้สามารถลดความสว่างของจอ LED ปกติซึ่งมีค่าความสว่างประมาณ 800 ลักซ์ ให้เหลือ 200 ลักซ์ โดยเป็นค่าความสว่างที่ปลอดภัยต่อการมองเห็น

  โครงการ Dim Light Ads เป็นหนึ่งในโครงการ Let’sponsible หรือ Responsible ของกรุงศรี ออโต้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยทุกคนสามารถเริ่มได้ที่ตนเอง และร่วมปลูกฝังความรับผิดชอบนี้ไปยังคนใกล้ชิด ถือเป็นการสร้างสรรค์งานโฆษณาเชิงสังคม ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การนำเสนอแนวทางปฏิบัติแก่แบรนด์อื่นๆ เท่านั้น แต่ยังเป็นการลงมือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ด้วยการทำให้สื่อโฆษณาเป็นมิตรกับผู้ใช้ท้องถนนมากขึ้น โดยวันนี้ กรุงศรี ออโต้ ยังคงปรับลดความสว่างของโฆษณาทั้งหมดบนสื่อ LED ของ Plan B Media ลง 20% แม้จะสิ้นสุดแคมเปญไปแล้ว

  Adman Awards เป็นการประกวดผลงานด้านการสื่อสารการตลาดซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ครอบคลุมการสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลาย รวมไปถึงกลยุทธ์การใช้สื่อในรูปแบบใหม่ๆ ในขณะที่รางวัล The Work ซึ่งก่อตั้งโดยสื่อด้านโฆษณาสร้างสรรค์ระดับโลกอย่าง Campaign Brief เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผลงานโฆษณาที่โดดเด่นจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ เอเชีย และได้รับรางวัลจากเวทีอื่นมาแล้ว จึงนับเป็นอีกหนึ่งเครื่องการันตีความสำเร็จของโครงการ Dim Light Ads โดยกรุงศรี ออโต้ ได้เป็นอย่างดี

  ABOUT THE AUTHOR

  PT

  Latest Posts