More

    ลามิน่า รับโล่เชิดชูเกียรติ สนับสนุนคนพิการทางสติปัญญาให้มีอาชีพ

    บริษัทเทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคาร “ลามิน่า”  ฟิล์มกลุ่มพิเศษ “ลูมาร์” ผลิตโดยซีพีฟิล์มอิงค์ มาตรฐานไอเอสโอ 9001 ในเครือบริษัท อีสท์แมน เคมิคัล จากสหรัฐอเมริกา อุปกรณ์บรรทุกสัมภาระ “ธูเล่” จากสวีเดน รวมไปถึงฟิล์มนิรภัยติดกระจกด้านนอกรถคุณภาพสูง “เบรย์” และผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถครบวงจร “แอลลักซ์” จากสหรัฐอเมริกา แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยนางจันดา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ รับมอบโล่เกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติ  จากดร.สายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

    โดยการมอบโล่ในครั้งนี้ ทางมูลนิธิได้พิจารณาแก่หน่วยงานที่เล็งเห็นความสำคัญของคนพิการ โดยสนับสนุนให้มีการจ้างงานคนพิการทางสติปัญญาให้มีโอกาสเข้าทำงานในหน่วยงาน เป็นการสนับสนุนให้คนพิการเหล่านี้ได้มีอาชีพและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 

    ABOUT THE AUTHOR

    Latest Posts