More

  มิตซูบิชิ เปิดตัวเทคโนโลยี เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ ที่สถาบันฝึกอบรม..ปทุมธานี

  บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัว เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ ที่สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม จังหวัดปทุมธานี เพื่อจัดแสดงระบบนิเวศพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคต ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารถยนต์สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับที่พักอาศัยได้อย่างไร พร้อมกับนำเสนอความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ในด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคตที่มีการใช้พลังงานแบบยั่งยืน

  เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ ถือเป็นนวัตกรรมสำหรับที่พักอาศัย ซึ่งประกอบด้วย มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ ปลั๊กอินไฮบริด (พีเอชอีวี) เครื่องอัดและจ่ายประจุไฟฟ้า แผงโซลาร์เซลล์ และแบตเตอรี่สำรองกระแสไฟฟ้าในที่พักอาศัย โดย เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากที่พักอาศัยได้เอง เพื่อนำไปใช้ในการชาร์จกระแสไฟฟ้าให้แก่ยานพาหนะ และในทางกลับกันยังสามารถดึงกระแสไฟฟ้าออกจากยานพาหนะเพื่อนำกลับมาใช้ในที่พักอาศัยได้อีกด้วย

  โดยหัวใจสำคัญของระบบนิเวศฯ นี้ ได้แก่ มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี ที่มิได้เป็นเพียงแค่รถยนต์แบบปลั๊กอินไฮบริดทั่วไป แต่จะมาพลิกโฉมด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน และวิถีชีวิตของผู้คนในการใช้พลังงานหมุนเวียนในแบบที่ยั่งยืน

  ทั้งนี้ผู้เข้าชมยังมีโอกาสได้สัมผัสกับ มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี ในรูปแบบประสบการณ์ภายใต้แนวคิด เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ ที่ใช้เทคโนโลยีระบบพลังงานแบบ Vehicle-to-Home (V2H) ซึ่ง มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้จัดแสดงให้เห็นถึงอรรถประโยชน์ของการใช้ชีวิตที่พึ่งพาการใช้พลังงานแบบพอเพียง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการใช้พลังงานหมุนเวียนในแบบที่ยั่งยืน

   เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ ที่สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม จะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนปี 2563 พร้อมความมุ่งมั่นที่ต้องการให้พื้นที่การศึกษารูปแบบใหม่นี้เป็นสถานที่สำหรับผู้มาเยี่ยมชมเพื่อพบปะและพูดคุยเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ในอนาคต

  ABOUT THE AUTHOR

  PT

  Latest Posts