More
  More

   มิตซูบิชิ จับมือ กฟผ. พัฒนา “เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์” แปลงพลังงานรถกลับมาใช้ในบ้าน

   spot_img

   บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) เพื่อร่วมกันพัฒนาศึกษาแนวทาง ทดสอบ และเก็บข้อมูล การแปลงพลังงานระหว่างยานยนต์ไฟฟ้ากับโครงข่ายไฟฟ้า (V2G) ด้วย มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี จากศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติ

   พิธีลงนามฯ ดังกล่าวจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นอกจากนั้น ความร่วมมือในครั้งนี้ยังรวมถึงแผนการจัดแสดงเทคโนโลยี เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ ของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ที่ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานกลาง เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมพลังงานเพื่อความยั่งยืน

   เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ คือระบบสำหรับที่พักอาศัยซึ่งประกอบด้วย มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี  เครื่องอัดและจ่ายประจุไฟฟ้าแบบ Vehicle-to-Home หรือ V2H ซึ่งสามารถทำได้ทั้งการจ่ายและรับกระแสไฟฟ้าระหว่างยานพาหนะและที่พักอาศัย แผงโซลาร์เซลล์ และแบตเตอรี่สำหรับที่พักอาศัย เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ คือระบบที่สามารถผลิตไฟฟ้าจากที่พักอาศัย เพื่อนำไปใช้ในการชาร์จ มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี  และในทางกลับกันยังสามารถดึงพลังงานไฟฟ้ากลับจากตัวรถ เพื่อนำไปใช้ในที่พักอาศัย จึงมีประโยชน์อย่างมากในการช่วยลดการบริโภคพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่าย พร้อมเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าสำรองในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

   มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี ไม่เพียงแต่สามารถขับเคลื่อนได้แต่ยังนำกระแสไฟฟ้ากลับคืนสู่ที่พักอาศัย และแม้กระทั่งโครงข่ายไฟฟ้า ทั้งนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและพัฒนาระบบนิเวศพลังงานแห่งอนาคต ที่สามารถดึงพลังงานไฟฟ้าจากรถพีเอชอีวีของมิตซูบิชิ กลับเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้า เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสำรองไฟฟ้าเพื่อใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการระบบไฟฟ้าของประเทศ โดยบริษัทฯ จะทำงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในการพัฒนานวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย และการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

   ABOUT THE AUTHOR

   spot_img
   spot_img

   Latest Posts