More

  รวมวัดดังที่คนนิยมไปงานมาฆบูชา

  เป็นประเพณีทุกปีที่เหล่าพสกนิกรคนไทยปฏิบัติตนสำหรับพุทธศาสนาในวันมาฆบูชาซึ่งในปีนี้ตรงกับ วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 / วันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีชวด เนื่องในโอกาสคล้าย วันที่พระภิกษุ ๑๒๕๐ รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย เพื่อระลึกถึงวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาฏิโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก ซึ่งในครั้งนี้เรามีสถานที่แนะนำที่ไม่ควรพลาดสำหรับสายบุญในกรุงเทพฯ ที่ต้องการเวียนเทียนมาฝาก

  วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร

  วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยมีกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพเป็นแม่กองก่อสร้าง เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4, 6, 7 และ 9 เมื่อครั้งทรงผนวช ณ วัดแห่งนี้ สิ่งที่น่าชมภายในวัด ได้แก่ พระสุวรรณเขตหรือเรียกว่าหลวงพ่อโตหรือ หลวงพ่อเพชร เป็นพระประธานองค์ใหญ่และองค์แรกของพระอุโบสถ พระพุทธชินสีห์ พระรูปสมเด็จพระสมณเจ้า 2 องค์ คือ สมเด็จกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ และสมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรส นอกจากนี้ยังมีจิตรกรรมฝาผนังฝีมือขรัวอินโข่ง ตำหนักปั้นหยา และพระศาสดาพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ซึ่งพระมหาธรรมราชาลิไททรงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1900

  วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร
  ที่อยู่ : ถนนพระสุเมรุ ถ.พระสุเมรุ บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพฯ

  วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

  “วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร” มีจุดเด่นคือพระบรมบรรพต หรือ เจดีย์ภูเขาทอง ด้านบนยอดเจดีย์สามารถชมวิวกรุงเทพฯได้แบบ 360 องศา บรรยากาศดี มีพระบรมสารีริกธาตุให้กราบไหว้สักการะ โดยบรรจุอยู่ในยอดด้านบนของเจดีย์ภูเขาทอง ส่วนเจดีย์ภูเขาทองนั้นเริ่มสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยทรงเลียนแบบมาจากภูเขาทอง ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วเสร็จในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับพระราชทานนามว่า สุวรรณบรรพต มีความสูง 77 เมตร

  วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

  ที่อยู่ : 344 ถนนบริพัตร กรุงเทพมหานคร

  วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร

  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมีพระราชประสงค์จะสร้างพระวิหารให้มีขนาดใหญ่เท่ากับพระวิหารวัดพนัญเชิง เป็นศรีสง่าแก่พระนคร ได้พระราชทานนามไว้ว่า วัดมหาสุทธาวาส แต่สร้างยังมิทันสำเร็จ ได้เสด็จสวรรคตเสียก่อน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้ทรงดำเนินงานต่อ และพระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดสุทัศน์เทพวราราม ที่วัดสุทัศน์ไม่มีเจดีย์เหมือนวัดอื่นๆ เพราะมีสัตตมหาสถานเป็นอุเทสิกเจดีย์ (คือต้นไม้สำคัญในพุทธศาสนา 7 ชนิด) แทนที่อยู่แล้ว

  วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร
  ที่อยู่ : ถ. บำรุงเมือง พระนคร กรุงเทพฯ

  วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

  วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เดิมชื่อวัดบางหว้าใหญ่ มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ในสมัยกรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ทรงอาราธนาพระเถระมาประชุมและชำระพระไตรปิฎก ซึ่งวัดนี้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

  วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
  ที่อยู่ : ถนนอรุณอมรินทร์ ถ.อรุณอมรินทร์ ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
  โทรศัพท์ : 02-418-1079

  วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร (วัดสามจีน)

  วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เดิมชื่อว่า วัดสามจีน ภายในวัดมีพระพุทธรูปปูนปั้นองค์หนึ่งนามว่า พระสุโขทัยไตรมิตร เป็นพระพุทธรูปทองคำที่มีส่วนผสมของทองคำสูงมาก หรือที่มีนามซึ่งปรากฏตามพระราชทินนาม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันว่าพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ พระวิหารแห่งวัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย คือ อยู่ในพระอิริยาบถนั่งสมาธิราบ พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาวางเหนือพระชานุปลายพระหัตถ์ชี้ลงพื้นธรณี หน้าตักกว้าง 6 ศอก 5 นิ้ว สูงจากฐานถึงพระเกตุเมาฬี 7 ศอก 1 คืบ 9 นิ้ว น้ำหนักประมาณ 5 ตันครึ่ง

  วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร (วัดสามจีน)
  ที่อยู่ : ถ.ถนนเจริญกรุง ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

  ในการปฏิบัติตนสำหรับพุทธศาสนาในวันมาฆบูชา เริ่มต้นด้วยการทำบุญ ตักบาตรในตอนเช้า หรือไม่ก็จัดหาอาหารคาวหวานไปทำบุญฟังเทศน์ที่วัด ตอนบ่ายฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา ในตอนกลางคืน จะพากันนำดอกไม้ ธูปเทียน ไปที่วัดเพื่อชุมนุมกันทำพิธีเวียนเทียน รอบพระอุโบสถ พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์โดยเจ้าอาวาสจะนำว่า นะโม ๓ จบ จากนั้นกล่าวคำ ถวาย ดอกไม้ธูปเทียน ทุกคนว่าตาม จบแล้วเดิน เวียนขวา ตลอดเวลาให้ระลึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ จนครบ ๓ รอบ แล้วนำดอกไม้ ธูปเทียนไปปักบูชาตามที่ทางวัด เตรียมไว้ เป็นอันเสร็จพิธี

  สำหรับวัดที่เราแนะนำมาเป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้น ในการเดินเวียนเทียนสำหรับพุทธศาสนาในวันมาฆบูชา สามารถทำได้ทุกวัดเพราะทุกวัดล้วนเป็นสถานที่สำคัญในพุทธศาสนา ใกล้ที่ไหนเข้าไปปฏิบัติที่นั่นได้บุญเหมือนกัน

  photo : google

  Latest articles

  spot_imgspot_img
  Error decoding the Instagram API json

  Related articles