More
  spot_img

  ร้องทุกข์ สคบ. ออนไลน์ ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

  สคบ. เปิดช่องทางร้องทุกข์แบบออนไลน์เพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น ผู้ประสบปัญหาสามารถร้องทุกข์ในฐานะผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกเอาเปรียบหลอกลวงจากผู้ประกอบการได้ตลอดเวลาผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งในครั้งนี้เราจะมาแนะนำว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง

  สิ่งที่ต้องเตรียมในการทำเรื่องร้องทุกข์ออนไลน์

  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ, สำเนาทะเบียนบ้าน
  สำเนาใบเสร็จรับเงิน, หลักฐานแจ้งความประจำวัน
  เอกสารโฆษณา, ฉลากสินค้า
  ภาพถ่าย, สำเนาสัญญา
  หนังสือมอบอำนาจ, ใบขับขี่
  สำเนากรมธรรม์,  สำเนาหนังสือเดินทาง
  สำเนาบัญชีธนาคาร/statement
  สำเนาคู่มือทะเบียนรถ
  สำเนาใบแจ้งหนี้, ใบรับซ่อม

  ขั้นตอนการยื่นร้องทุกข์ สคบ. ออนไลน์ สามารถเข้าไปส่งข้อมูลได้ที่ https://complaint.ocpb.go.th/ หาคำว่าบริการ แล้วเข้าไปที่ร้องทุกข์ Online ใช้เลขบัตรประชาชนในการล็อคอินเพื่อเข้าระบบแล้วนำส่งเอกสาร ซึ่งเอกสารทั้งหมดให้เตรียมมาในรูปแบบไฟล์รูปภาพหรือ pdf เอกสารต้องเห็นชัดเจนข้อมูลครบถ้วยไม่ตกหล่นแนบประกอบการร้องทุกข์ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ และยังช่วยเพิ่มความชัดเจนในการร้องทุกข์ของเราด้วย เพียงเท่านี้เราก็สามารถร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์ได้สำเร็จ

  ABOUT THE AUTHOR

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img

  Latest Posts