More
  More

   ร้องทุกข์ สคบ. ออนไลน์ ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

   spot_img

   สคบ. เปิดช่องทางร้องทุกข์แบบออนไลน์เพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น ผู้ประสบปัญหาสามารถร้องทุกข์ในฐานะผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกเอาเปรียบหลอกลวงจากผู้ประกอบการได้ตลอดเวลาผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งในครั้งนี้เราจะมาแนะนำว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง

   สิ่งที่ต้องเตรียมในการทำเรื่องร้องทุกข์ออนไลน์

   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ, สำเนาทะเบียนบ้าน
   สำเนาใบเสร็จรับเงิน, หลักฐานแจ้งความประจำวัน
   เอกสารโฆษณา, ฉลากสินค้า
   ภาพถ่าย, สำเนาสัญญา
   หนังสือมอบอำนาจ, ใบขับขี่
   สำเนากรมธรรม์,  สำเนาหนังสือเดินทาง
   สำเนาบัญชีธนาคาร/statement
   สำเนาคู่มือทะเบียนรถ
   สำเนาใบแจ้งหนี้, ใบรับซ่อม

   ขั้นตอนการยื่นร้องทุกข์ สคบ. ออนไลน์ สามารถเข้าไปส่งข้อมูลได้ที่ https://complaint.ocpb.go.th/ หาคำว่าบริการ แล้วเข้าไปที่ร้องทุกข์ Online ใช้เลขบัตรประชาชนในการล็อคอินเพื่อเข้าระบบแล้วนำส่งเอกสาร ซึ่งเอกสารทั้งหมดให้เตรียมมาในรูปแบบไฟล์รูปภาพหรือ pdf เอกสารต้องเห็นชัดเจนข้อมูลครบถ้วยไม่ตกหล่นแนบประกอบการร้องทุกข์ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ และยังช่วยเพิ่มความชัดเจนในการร้องทุกข์ของเราด้วย เพียงเท่านี้เราก็สามารถร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์ได้สำเร็จ

   ABOUT THE AUTHOR

   spot_img
   spot_img

   Latest Posts