More

  เคอร์ฟิวส์ต่อ 14 วัน เปิดวิธีลงทะเบียน “เดินทางข้ามจังหวัด” เว็ปไซต์ “หยุดเชื้อเพื่อชาติ”

  รู้จักเว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” คือเว็บน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดให้ประชาชนได้ใช้งานในวันที่ 20 ก.ค. 64 ที่ผ่านมา ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.)

  โดยมีจุดประสงค์คือ ให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตเดินทาง (กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง) เพื่อช่วยลดการสัมผัสของเจ้าหน้าที่หน้าด่าน ที่ต้องตรวจเอกสาร และประชาชนไม่ต้องเข้าคิวในการร้องขอออกนอกพื้นที่

  สรุป 5 ขั้นตอนการลงทะเบียน “เดินทางข้ามจังหวัด” ผ่านเว็บไซต์ “หยุดเชื้อเพื่อชาติ” เพื่อเป็นเอกสารรับรองการเดินทางใน “พื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด”
  เริ่มล็อกดาวน์เพิ่มอีก 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 เดือนสิงหาคมอย่างเป็นทางการ โดยหนึ่งในมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นคือการจำกัดการเดินทางเข้าออกในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด

  ลงทะเบียนเว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” การลงทะเบียนในเว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ก็คือหนึ่งในวิธีการขอเอกสารรับรองการเดินทางในกรณีที่ไม่สามารถขอเอกสารจากเจ้าหน้าที่เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการเขต โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียนคือ

  1. กดเข้าเว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” https://covid-19.in.th โดยไม่ต้องโหลดแอพพลิเคชั่น

  2. เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” แล้ว ให้กดตรงช่อง กรอกข้อมูลบันทึกการเดินทาง

  3. เมื่อเข้าหน้าระบบขั้นตอนการลงทะเบียนแล้ว ก็ให้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง โดยในช่องไหนที่มีดอกจันสีแดง ต้องกรอกให้ครบถ้วน หากกรอกไม่ครบถ้วนระบบจะไม่สามารถลงทะเบียนข้ามจังหวัดได้

  ข้อมูลสำคัญที่ต้องกรอกคือ

  – ชื่อ-นามสกุล
  – เลขบัตรประชาชน
  – จังหวัด อำเภอ เขต ณ จังหวัดต้นทาง
  – จังหวัด อำเภอ เขต ณ จังหวัดปลายทาง
  – เวลาการออกเดินทาง
  – เวลาที่คาดว่าจะกลับ

  4. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว กดยืนยันข้อมูล และบันทึกข้อมูล

  5. หลังจากที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะมี QR code ซึ่งผู้ลงทะเบียนกรุณาถ่ายรูปหรือ capture screen ไว้เป็นหลักฐานแก่เจ้าหน้าที่

  หากใครต้องการเดินทางเข้า-ออกในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในกรณีเหตุจำเป็น ต้องมีเอกสารรับรองการเดินทาง หรือ QR Code เพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่

  โดยเอกสารมีดังนี้

  1. เอกสารรับรองที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการเขต

  2. ถ้าไม่มีข้อ 1 ให้ลงทะเบียนการเดินทางข้ามพื้นที่ ผ่านทางเว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” https://covid-19.in.th เพื่อนำ QR code แสดงแก่เจ้าหน้าที่

  3.ให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ไทยชนะ ที่ด่านตรวจ


   

  Latest articles

  spot_imgspot_img
  Error decoding the Instagram API json

  Related articles