More
  spot_img

  โตโยต้า มอเตอร์ และ โตโยต้าไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง ร่วมงานสัมมนา “มุมมองการใช้พลังงานไฮโดรเจน”

  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด และ บริษัท โตโยต้าไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เข้าร่วมในงานสัมมนา Hydrogen Symposium Thailand ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือกันระหว่างพันธมิตรจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท โตโยต้าไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด กระทรวงพลังงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด และ บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด ที่มีมุมมองในการใช้ไฮโดรเจนเป็นแหล่งพลังงานเพื่อสร้างสังคมคาร์บอนต่ำในประเทศไทย พร้อมวัตถุประสงค์เพิ่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีไฮโดรเจนสำหรับประเทศไทย

  ในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้เป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนข้อมูลและพูดคุย เกี่ยวกับมุมมองด้านไฮโดรเจน โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด รวมถึง บริษัท โตโยต้าไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ที่มาแบ่งปันความรู้และแนวความคิดริเริ่มของโตโยต้าในการสร้างสังคมที่ใช้ไฮโดรเจน ดังนั้นในการดำเนินงาน และความร่วมมือกันระหว่าง หน่วยงานภาครัฐในการพัฒนานโยบายที่จำเป็น ตลอดจนนักลงทุน สถาบันการศึกษา และลูกค้า จึงมีบทบาทที่สำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้

  ภายในงานนี้ ทางโตโยต้าได้แสดงถึงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับสังคมในอนาคตที่มีความหลากหลายของแหล่งพลังงาน โดยการนำเทคโนโลยีไฮโดรเจนมาเป็นพลังงานทางเลือกเพิ่มเติม โดยจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับความมั่นคงด้านพลังงานทางเลือกให้กับประเทศในอนาคต รวมถึงการนำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาในประเทศไทย ตลอดจนการพัฒนาระบบนิเวศไฮโดรเจนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศอีกด้วย โดยทางโตโยต้าจะสนับสนุนโครงการนำร่องเพื่อเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำรวมถึงการใช้ไฮโดรเจนเป็นแหล่งพลังงานสำหรับการขนส่งและความต้องการอื่น ๆ ภายใต้สภาพการใช้งานจริงที่จะดำเนินการในพื้นที่ EEC (ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก) นำโดยรัฐบาลท้องถิ่น ในเร็ววันนี้

  ทั้งนี้ มีความเป็นไปได้สูงมากที่ไฮโดรเจนจะกลายเป็นแหล่งพลังงานหลักที่สำคัญของสังคม เนื่องจากมีอยู่เป็นจำนวนมากและสามารถผลิตได้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย นอกจากนี้ไฮโดรเจนยังง่ายต่อการขนส่งและจัดเก็บมากกว่าพลังงานไฟฟ้า โดยการทำให้เป็นของเหลว

  ABOUT THE AUTHOR

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img

  Latest Posts