More
  More

   ยามาฮ่า มอบหมวกนิรภัยให้กับเทศบาลบ้านสวน จำนวน 50 ใบ

   บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เดินหน้าปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ให้แก่เด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ในการสวมหมวกนิรภัยเมื่อใช้รถจักรยานยนต์ พร้อมมอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็กจำนวน 50 ใบ 

   โดยนายสุรชัย เพชรพงษ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายธุรการทั่วไป พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมกันส่งมอบให้กับเทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี ในการสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัย ตามโครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี

   โดยการส่งมอบหมวกนิรภัยในครั้งนี้มีขึ้น ณ อาคารสำนักงาน บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด

   ABOUT THE AUTHOR

   spot_img
   spot_img

   Latest Posts