More

  อัปเดต 2023 สถานีชาร์จไฟฟ้า จุดชาร์จไฟฟ้า EleX by EGAT เวลา – อัตราค่าบริการ

  อีกหนึ่งภาครัฐที่มีส่วนผลักดันในการให้บริการสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ นั่นคือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. โดยใช้ชื่อที่รู้จักกันดี EleX by EGAT

  EleX by EGAT เป็นผู้ให้บริการสถานีชาร์จแห่งใหม่ของไทย ซึ่งบริหารงานโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เรามีพันธกิจที่สำคัญในการขยายสังคมของยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ให้พร้อมใช้งานได้อย่างครอบคลุมทั่วประเทศไทย การมีจุดแข็งในอุตสาหกรรมไฟฟ้าของเรา ทำให้เรามีศักยภาพในการบริหารจัดการสถานีชาร์จได้อย่างสอดคล้องกันและเสถียรภาพ นอกจากนี้เรายังสามารถปรับรูปแบบในการดำเนินธุรกิจให้เข้ากับพาร์ทเนอร์แต่ละราย เพื่อให้ทุก ๆ ฝ่าย สามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการสร้างความยั่งยืนของธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

  ปัจจุบัน กฟผ. เปิดให้บริการสถานีชาร์จ EleX by EGAT พร้อมสถานีพันธมิตรในเครือข่าย EleXA แล้ว 120 สถานีทั่วประเทศ และตั้งเป้าขยายสถานีชาร์จในเครือข่ายให้มีจำนวนรวมกว่า 180 สถานี ภายในสิ้นปี 2566 เพื่อสร้างความมั่นใจ และประหยัดเวลาในการเดินทางแก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า ควบคู่ไปกับการสร้างอากาศที่ดีลดมลพิษบนท้องถนน

  โดย EleX by EGAT ใช้ที่ชาร์จแบบ Fast Charge ด้วยไฟฟ้ากระแสตรง (DC) นั้นสูงถึง 125 กิโลวัตต์ (kW) รองรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในเมืองไทยแทบทุกรุ่น เพราะมีหัวชาร์จตามมาตรฐานสากล และคิดราคาตามการจ่ายไฟที่หน่วยละ 7.5 บาท

  ABOUT THE AUTHOR

  Latest Posts