More

  เดือนเมษายอดขายรถชะลอตัวลดลง 21.5% เกือบ 4.7 หมื่นคัน

  เข้าสู่ไตรมาสที่ 2 ต้อนรับเดือนเมษายนเดือนที่อบอ้าวที่สุดแต่ยอดขายรถยนต์ในไทยไม่ร้อนแรงตามเดือน ชะลอตัวอยู่ที่ 46,738 คัน ลดลง 21.5% 

  Car

  สาเหตุหลักๆแน่นอนว่ามาจากภาคเศรษฐกิจชะลอตัว กำลังซื้อยังคงจำกัด และความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินสำหรับตลาดรถยนต์เดือนเมษายนชะลอตัวอยู่ที่ 46,738 คัน ลดลง 21.5% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแบ่งเป็นกลุ่มตลาดรถยนต์นั่งมีปริมาณการขาย 17,288 คัน ลดลง 14.4% ในขณะที่รถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีปริมาณการขาย 29,450 คัน ลดลง 25.1% และรถกระบะขนาด 1 ตัน ยอดขายทั้งหมด 17,689 คัน ลดลงถึง 34%

  ในส่วนของตลาดรถยนต์พลังงานทางเลือก xEV มียอดขายทั้งหมด 15,161 คัน คิดเป็นสัดส่วน 32.4% ของตลาดรถยนต์ทั้งหมด เติบโตขึ้น 27% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ยอดขายรถยนต์ HEV เติบโตขึ้น 56% ด้วยยอดขาย 10,208 คัน ในขณะที่ยอดขายรถยนต์ BEV อยู่ที่ 4,282 คัน ลดลง 4% แต่ยังคาดการณ์ว่าตลาดรถยนต์เดือนพฤษภาคมที่จะจบยอดในวันนี้นั้นมีแนวโน้มจะดีขึ้นจากเดือนเมษายนแต่ยังคงลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโดยรวม และดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ยังคงฟื้นตัวช้า

  ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนเมษายน 2567

  Honda

  1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 46,738 คัน ลดลง 21.5 %

  อันดับที่ 1 โตโยต้า      19,422 คัน           ลดลง        0.7 %             ส่วนแบ่งตลาด       41.6%

  อันดับที่ 2 อีซูซุ           6,856 คัน            ลดลง      48.6 %             ส่วนแบ่งตลาด       14.7%

  อันดับที่ 3 ฮอนด้า        5,743  คัน           ลดลง      10.4%              ส่วนแบ่งตลาด       12.3%

  อันดับที่ 4 มิตซูบิชิ       2,217  คัน           ลดลง      22.4%              ส่วนแบ่งตลาด       4.7%

  อันดับที่ 5 ฟอร์ด          2,016  คัน           ลดลง      29.8%              ส่วนแบ่งตลาด       4.3%

  MG

  1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 17,288 คัน ลดลง 14.4%

  อันดับที่ 1 โตโยต้า       5,500  คัน          ลดลง      24.5%             ส่วนแบ่งตลาด       31.8%

  อันดับที่ 2 ฮอนด้า        3,442  คัน          ลดลง          9%              ส่วนแบ่งตลาด       19.9%

  อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ       1,665  คัน          เพิ่มขึ้น    10.8%              ส่วนแบ่งตลาด         9.6%

  อันดับที่ 4 เอ็มจี           1,159  คัน         ลดลง      4.5%               ส่วนแบ่งตลาด         6.7%

  อันดับที่ 5 บีวายดี             680 คัน        ส่วนแบ่งตลาด         3.9%

  Mitsubishi

  1. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 29,450 คัน ลดลง 25.1%

  อันดับที่ 1 โตโยต้า         13,922  คัน        เพิ่มขึ้น    13.4%          ส่วนแบ่งตลาด 47.3%

  อันดับที่ 2 อีซูซุ                 6,856 คัน       ลดลง     48.6%           ส่วนแบ่งตลาด 23.3%

  อันดับที่ 3 ฮอนด้า              2,301 คัน       ลดลง   12.4%             ส่วนแบ่งตลาด  7.8%

  อันดับที่ 4 ฟอร์ด                2,015 คัน      ลดลง   29.8%              ส่วนแบ่งตลาด  6.8%

  อันดับที่ 5 มิตซูบิชิ              552  คัน       ลดลง   59.3%              ส่วนแบ่งตลาด  1.9%

  Nissan

  1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 17,689 คัน ลดลง 34%

  อันดับที่ 1 โตโยต้า        8,647 คัน          ลดลง    15.6%                 ส่วนแบ่งตลาด 48.9%

  อันดับที่ 2 อีซูซุ            6,091 คัน          ลดลง    48.7%                 ส่วนแบ่งตลาด 34.4%

  อันดับที่ 3 ฟอร์ด           2,015 คัน          ลดลง    29.8%                 ส่วนแบ่งตลาด 11.4%

  อันดับที่ 4 มิตซูบิชิ            542  คัน         ลดลง   59.6%                  ส่วนแบ่งตลาด  3.1%

  อันดับที่ 5 นิสสัน               250  คัน         ลดลง   16.7%                   ส่วนแบ่งตลาด  1.4%

  *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (PPV) 3,622 คัน  ปริมาณการขาย 17,689 คัน ลดลง 26.7%

  อันดับที่ 1 โตโยต้า             1,335 คัน           ลดลง    29.7%              ส่วนแบ่งตลาด 36.9%

  อันดับที่ 2 อีซูซุ                  1,044 คัน          ลดลง    37.7%              ส่วนแบ่งตลาด 28.8%

  อันดับที่ 3 ฟอร์ด                1,012 คัน           เพิ่มขึ้น    20.9%             ส่วนแบ่งตลาด 27.9%

  อันดับที่ 4 มิตซูบิชิ                 192  คัน          ลดลง   56.2%               ส่วนแบ่งตลาด  5.3%

  อันดับที่ 5 นิสสัน                      39 คัน           ลดลง   58.1%               ส่วนแบ่งตลาด  1.1%

  BYD

  1. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 14,067 คัน ลดลง 35.7%

  อันดับที่ 1 โตโยต้า              7,312 คัน           ลดลง   12.4%             ส่วนแบ่งตลาด 52%

  อันดับที่ 2 อีซูซุ                  5,047 คัน           ลดลง   50.5%             ส่วนแบ่งตลาด 35.9%

  อันดับที่ 3 ฟอร์ด                  1,003 คัน          ลดลง   50.6 %            ส่วนแบ่งตลาด 7.1%

  อันดับที่ 4 มิตซูบิชิ                 350  คัน           ลดลง   61.3%             ส่วนแบ่งตลาด  2.5%

  อันดับที่ 5 นิสสัน                      211 คัน          เพิ่มขึ้น   1.9%            ส่วนแบ่งตลาด  1.1%

  สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – เมษายน 2567

  Toyota

  1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 210,494 คัน ลดลง 23.9%

  อันดับที่ 1 โตโยต้า              78,232 คัน          ลดลง        17.4%   ส่วนแบ่งตลาด 37.2%

  อันดับที่ 2 อีซูซุ                   31,300 คัน          ลดลง     48.3%      ส่วนแบ่งตลาด 14.9%

  อันดับที่ 3 ฮอนด้า               30,847 คัน          ลดลง        4.7%       ส่วนแบ่งตลาด 14.7%

  อันดับที่ 4 บีวายดี               10,944 คัน          เพิ่มขึ้น      4.7%       ส่วนแบ่งตลาด 14.7%

  อันดับที่ 5 มิตซูบิชิ                9,804 คัน          ลดลง        29.1%     ส่วนแบ่งตลาด 4.7%

  BYD

  1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 82,903 คัน ลดลง 15.2%

  อันดับที่ 1 โตโยต้า              22,131 คัน          ลดลง      37.4%     ส่วนแบ่งตลาด 26.7%

  อันดับที่ 2 ฮอนด้า               17,640 คัน          ลดลง   18.2%        ส่วนแบ่งตลาด 21.3%

  อันดับที่ 3 บีวายดี                 8,655 คัน          ส่วนแบ่งตลาด         10.4%

  อันดับที่ 4 มิตซูบิชิ                6,619 คัน          ลดลง    1.5%         ส่วนแบ่งตลาด      8%

  อันดับที่ 5 เอ็มจี                   4,989 คัน          ลดลง    3.9%         ส่วนแบ่งตลาด      6%

  Toyota

  1. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 127,591 คัน ลดลง 28.7%

  อันดับที่ 1 โตโยต้า               56,101 คัน          ลดลง    5.4%          ส่วนแบ่งตลาด    44%

  อันดับที่ 2 อีซูซุ                   31,300 คัน          ลดลง   48.3%        ส่วนแบ่งตลาด  24.5%

  อันดับที่ 3 ฮอนด้า                13,207 คัน          เพิ่มขึ้น  22.3%        ส่วนแบ่งตลาด  10.4%

  อันดับที่ 4 ฟอร์ด                   7,946 คัน          ลดลง    42.9%       ส่วนแบ่งตลาด     6.2%

  อันดับที่ 5 มิตซูบิชิ                 3,185 คัน         ลดลง    55.1%       ส่วนแบ่งตลาด      2.5%

  ISUZU

  1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*) ปริมาณการขาย 74,114 คัน ลดลง 42.2%

  อันดับที่ 1 โตโยต้า              33,895 คัน          ลดลง      31.6%      ส่วนแบ่งตลาด      45.7%

  อันดับที่ 2 อีซูซุ                    27,572 คัน        ลดลง      50.2%     ส่วนแบ่งตลาด      37.2%

  อันดับที่ 3 ฟอร์ด                  7,946 คัน           ลดลง      42.9%     ส่วนแบ่งตลาด     10.7%

  อันดับที่ 4 มิตซูบิชิ                    3,166 คัน       ลดลง    55.1%       ส่วนแบ่งตลาด     4.3%

  อันดับที่ 5 นิสสัน                      1,122 คัน         ลดลง    31.4%      ส่วนแบ่งตลาด      1.5%

  *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (PPV) ปริมาณการขาย 13,436 คัน  ลดลง 42.0%

  อันดับที่ 1 โตโยต้า              4,983 คัน          ลดลง    42.3%        ส่วนแบ่งตลาด 37.1%

  อันดับที่ 2 อีซูซุ                 4,212 คัน           ลดลง    46.5%        ส่วนแบ่งตลาด 31.3%

  อันดับที่ 3 ฟอร์ด                 3,151 คัน          ลดลง    28.4%       ส่วนแบ่งตลาด 23.5%

  อันดับที่ 4 มิตซูบิชิ                 924  คัน          ลดลง   49.5%       ส่วนแบ่งตลาด  6.9%

  อันดับที่ 5 นิสสัน                    166 คัน          ลดลง   62.2%       ส่วนแบ่งตลาด  1.2%

  Ford

  1. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 60,678 คัน ลดลง 42.3%

  อันดับที่ 1 โตโยต้า            28,912 คัน         ลดลง  29.3%       ส่วนแบ่งตลาด 47.6%

  อันดับที่ 2 อีซูซุ               23,360 คัน         ลดลง  50.9%      ส่วนแบ่งตลาด 38.5%

  อันดับที่ 3 ฟอร์ด                 4,795 คัน        ลดลง  49.6%       ส่วนแบ่งตลาด  7.9%

  อันดับที่ 4 มิตซูบิชิ               2,242  คัน       ลดลง   57.1%      ส่วนแบ่งตลาด  3.7%

  อันดับที่ 5 นิสสัน                   956 คัน         ลดลง   20.1%       ส่วนแบ่งตลาด  1.6%

   

  ABOUT THE AUTHOR

  Latest Posts