More
  spot_img

  โอนรถยนต์เปลี่ยนชื่อเจ้าของ ใช้เอกสารอะไรบ้าง เสียค่าใช้จ่ายเท่าไร??

  การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ คือ การเปลี่ยนชื่อรถยนต์จากเจ้าของคนเดิมให้กลายเป็นเจ้าของคนใหม่ เช่นกรณีของการซื้อรถมือสอง เพราะถ้าขายรถยนต์มือสองไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำการโอนชื่อ หากรถยนต์คันนั้นถูกนำไปใช้งานในสิ่งผิดกฎหมายจนมีคดีความ คนที่ต้องรับผิดชอบคือเจ้าของรถคนเก่านั่นเอง ลองมาดูความรู้เกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์กันว่า ต้องทำอย่างไรบ้าง ค่าใช้จ่ายในการโอนเท่าไร

  การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์มีให้เลือก 2 แบบ คือ การโอนรถยนต์แบบโอนตรง ซึ่งเจ้าของคนเก่าและคนใหม่ต้องไปยื่นเรื่องต่อหน้านายทะเบียนที่กรมการขนส่งหรือสำนักขนส่ง และอีกแบบคือการโอนลอยรถยนต์ที่ผู้ขายรถยนต์ต้องดำเนินการเอง ส่งเอกสารที่เซ็นชื่อกำกับให้ผู้ซื้อ การโอนลอยจะทำให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายประหยัดไปได้อย่างนึง

  แต่ในกรณีของการโอนลอยนั้นก็มีความเสี่ยงมากเช่นกัน อย่างเช่น เมื่อผู้ขายมอบอำนาจให้กับผู้ซื้อเสร็จแล้ว แต่ผู้ซื้อไม่ทำเรื่องการโอนรถยนต์ให้สมบูรณ์เสร็จตามกระบวนการ แล้วนำรถไปทำผิดกฎหมาย คนที่ต้องรับผิดชอบก็คือผู้ขายหรือชื่อเจ้าของรถเดิมนั่นเอง ดังนั้นการโอนตรงจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยและลดความเสี่ยงตรงนี้ได้มากที่สุด

  การโอนรถยนต์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

  การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์มีหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นการโอนรถให้ลูก โอนรถให้ญาติ หรือโอนรถให้เจ้าของคนให้ที่ซื้อขายรถมือสอง ซึ่ง 3 กรณีนี้สามารถเลือกใช้ได้เลยว่าจะโอนรถแบบโอนตรง หรือแบบโอนลอย และการโอนรถยนต์เป็นมรดกตกทอดเนื่องจากเจ้าของคนเก่าเสียชีวิต ซึ่งสามารถแจกแจงได้ว่าการโอนรถยนต์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ดังนี้

  เอกสารโอนรถยนต์ กับขนส่งทางบก คือ

  • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือสมุดจดทะเบียนรถยนต์ตัวจริง
  • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของคนเก่า และเจ้าของคนใหม่
  • สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
  • แบบคำขอโอนและรับโอน ที่มีลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนแล้ว

  เอกสารโอนรถยนต์ แบบโอนลอย คือ

  • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือสมุดจดทะเบียนรถยนต์ตัวจริง
  • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของคนเก่า และเจ้าของคนใหม่
  • สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
  • แบบคำขอโอนและรับโอน ที่มีลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนแล้ว
  • หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ

  เอกสารโอนรถยนต์ ในกรณีเป็นมรดกตกทอด คือ

  • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือสมุดจดทะเบียนรถยนต์ตัวจริง
  • แบบคำขอโอนและรับโอน ที่มีลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนแล้ว
  • สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
  • สำเนาใบมรณะบัตรเจ้าของรถ และคำสั่งศาลหรือพินัยกรรมพร้อมสำเนา
  • หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ

  การโอนรถซื้อหากต้องทำการโอนและแต่ไม่มีได้มีการตรวจสภาพก่อนนั้นจะไม่สามารถทำได้ ดังนั้นต้องนำรถไปตรวจสภาพเสียก่อนแล้วค่อยดำเนินการเรื่องโอนรถยนต์กับนายทะเบียน โดยต้องแจ้งภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มเซ็นเอกสารโอนรถ หากเกินระยะเวลาที่กำหนดมีโทษปรับ 2,000 บาท

  ค่าใช้จ่ายในการโอนรถยนต์มีอะไรบ้าง

  • ค่าธรรมเนียมในการโอนรถยนต์ 100 บาท
  • ค่าคำขอในการโอนรถยนต์ 5 บาท
  • ค่าเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ (ถ้าอยากเปลี่ยน) 200 บาท
  • ค่าเปลี่ยนทะเบียนเล่มรถยนต์ (ถ้าชำรุดเสียหาย) 100 บาท
  • ค่าอากรแสตมป์ 500 บาท ต่อการประเมินราคารถยนต์ 100,000 บาท

  ระยะเวลาในการเสร็จสิ้นการโอนรถยนต์กใช้เวลากี่วัน และกี่วันได้เล่มทะเบียน?

  หากคุณได้ทำตามขั้นตอนทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว จำนวนคนที่ไปใช้บริการต่าง ๆ ที่สำนักงานขนส่งไม่มากนัก น่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นหรือหากนานสุดน่าจะประมาณ 15 วันทำการ

  นี่คือข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการโอนรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่าย กี่วันได้เล่ม ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ซึ่งการดำเนินการขั้นตอนในการโอนรถต่างๆ นั้น สามารถทำได้ง่ายมาก ไม่ยุ่งยาก หากใครต้องการโอนรถยนต์นั้นก็สามารถทำได้ตามวิธีการข้างต้นเลยนะครับ และสิ่งที่ต้องคำนึงนั้นก็คือ ระบบของการโอนลอย ซึ่งจะมีความเสี่ยงมากที่สุด ดังนั้น ควรเลือกวิธีการโอนที่ปลอดภัยและลดความเสี่ยงให้กับตัวคุณจะดีที่สุด 


  บทความอื่นๆ 

  ABOUT THE AUTHOR

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img

  Latest Posts