More

  5 ข้อสำคัญ มอเตอร์ไซค์ใช้น้ำมันเครื่องรถยนต์ได้หรือไม่?

  ในครั้งนี้เราจะมาดูกันว่าจะใช้น้ำมันเครื่องรถยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์หรือไม่ และจะแนะนำว่าควรใช้ น้ำมันเครื่อง ที่เหมาะสมสำหรับมอเตอร์ไซค์อย่างไร

  น้ำมันเครื่อง

  น้ำมันเครื่อง เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการดูแลรักษาเครื่องยนต์ เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เคยสงสัยไหมว่าเราสามารถใช้น้ำมันเครื่องรถยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์ได้หรือไม่? เราจะมาดูกันว่าคุณจะใช้น้ำมันเครื่องรถยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์หรือไม่ และจะแนะนำว่าควรใช้น้ำมันเครื่องที่เหมาะสมสำหรับมอเตอร์ไซค์อย่างไร

  มาตรฐาน น้ำมันเครื่อง มอเตอร์ไซค์แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 

  1. มาตรฐาน API (American Petroleum Institute) คือ สถาบันปิโตรเลียมของอเมริกาเป็นผู้กำหนดมาตรฐานแบ่งเกรดน้ำมันหล่อลื่นของของน้ำมันเครื่องชนิดนั้นๆ โดยแบ่งเป็นสองประเภทคือ API-S สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน และ API-C สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล อย่างไรก็ตามจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษต่อท้ายเป็นตัวกำหนดค่ามาตรฐานโดยค่าค่ามาตรฐานน้ำมันเครื่องที่ดีที่สุดในตอนนี้คือ API-SN

  2. มาตรฐาน JASO (Japanese Automobile Standards Organization) องค์กรมาตรฐานยานยนต์ญี่ปุ่น ที่ตั้งมาตรฐานน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ ไว้จัดหมวดหมู่น้ำมันเครื่อง โดยใช้ค่าแรงเสียดทานเป็นตัวกำหนด เนื่องจากมอเตอร์ไซค์มีทั้งระบบคลัทช์แห้งและคลัทช์เปียก โดยใส่วนของคลัทย์เปียกจะใช้น้ำมันเครื่องที่มีมาตรฐาน JASO MA, JASO MA1 และ JASO MA2 ส่วนคลัทช์แห้งจะใช้น้ำมันเครื่องที่มีมาตรฐาน JASO MB และ JASO MA เท่านั้น

  น้ำมันเครื่อง

  5 ข้อสำคัญ ทำไมมอเตอร์ไซค์ไม่ควรใช้น้ำมันเครื่องรถยนต์?

  1. ความแตกต่างในสูตร

  น้ำมันเครื่องรถยนต์และมอเตอร์ไซค์มีสูตรที่แตกต่างกัน น้ำมันเครื่องมักมีส่วนผสมของสารเคมีที่ช่วยล้างสิ่งสกปรกและสารตกค้างภายในเครื่องยนต์ ถ้าหากนำน้ำมันเครื่องรถยนต์มาใช้แม้ว่าเครื่องยนต์จะไม่ได้เสียหายทันทีแต่ในระยะยาวอาจทำให้เกิดปัญหาในการทำงานของเครื่องยนต์ได้ เพราะมอเตอร์ไซค์มีระบบที่เล็กและทำงานอย่างหนักกว่ารถยนต์ ดังนั้น การใช้น้ำมันเครื่องรถยนต์อาจทำให้เกิดการสะสมสิ่งสกปรกในระบบเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์

  2. ความหนืดและความเหนียว

  น้ำมันเครื่องรถยนต์มีความหนืดและความเหนียวที่แตกต่างจากน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ การใช้น้ำมันเครื่องรถยนต์บนมอเตอร์ไซค์อาจทำให้เกิดปัญหาในการทำงานของระบบการหล่อลื่น ซึ่งสามารถทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานและการทำงานที่ไม่เสถียร

  น้ำมันเครื่อง

  3. ความต้านทานต่อความร้อน

  ในการทำงานของเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์มีระบบที่เล็กและทำงานอย่างหนักกว่ารถยนต์ ซึ่งทำให้เกิดความร้อนสูง น้ำมันเครื่องรถยนต์มีความทนทานต่อความร้อนน้อยกว่าน้ำมันเครื่องสำหรับมอเตอร์ไซค์ ดังนั้น การใช้น้ำมันเครื่องรถยนต์บนมอเตอร์ไซค์อาจทำให้เกิดปัญหาในการระบายความร้อนและอาจทำให้เกิดการเสียหายในเครื่องยนต์

  4. การรบกวนการเร่งความเร็ว

  น้ำมันเครื่องรถยนต์มีสารเคมีที่ช่วยล้างสิ่งสกปรกและสารตกค้างในเครื่องยนต์ที่แตกต่างจากรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งหากนำมาใช้งานจะสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่จะส่งผลต่ออัตราเร่งความเร็ว ซึ่งจะทำมอเตอร์ไซค์มีอัตตราเร่งที่ไม่แม่นยำและไม่ต่อเนื่อง

  น้ำมันเครื่อง

  5. การเสียหายต่อชุดคลัตช์

  น้ำมันเครื่องรถยนต์มีสารเคมีที่อาจทำให้ชุดคลัตช์ของมอเตอร์ไซค์ไม่ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ระบบคลัทช์จะอยู่ในห้องเดียวกับเครื่องยนต์และใช้น้ำมันหล่อลื่นตัวเดียวเดียวกัน หรือที่เรียกว่ารถแบบคลัทช์เปียก หากใส่น้ำมันเครื่องรถยนต์ทำชุดคลัทช์ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และอาจเกิดความเสียหายในชุดคลัทช์ ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการคลัทช์ลื่น หรือส่งผลให้คลัทช์หมดเร็วได้ ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานและเกิดอุบัติเหตุได้

  สรุปแล้ว การใช้น้ำมันเครื่องรถยนต์บนมอเตอร์ไซค์สามารถใช้ได้แต่ควรใช้กรณีฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็นจริงๆ เท่านั้นและควรเปลี่ยนทันทีหลังจากใช้งาน หากนำมาใช้งานในระยะยาวอาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ซึ่งอาจเสียหายต่อเครื่องยนต์และปลอดภัยของคุณ ดังนั้น เพื่อให้มอเตอร์ไซค์ของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ควรใช้น้ำมันเครื่องที่เหมาะสมสำหรับมอเตอร์ไซค์เท่านั้น

  ติดตามข่าวสารยานยนต์ : car2day.com
  Page Facebook : Car2Day
  Youtube : youtube.com/@Car2day

  ABOUT THE AUTHOR

  Latest Posts