More

  เชลล์ประกาศใช้บรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 100% เริ่มต้นที่ “เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า”

  เชลล์ ผู้จัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นชั้นนำของโลก มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมชั้นนำ เพื่อสมรรถนะที่ดีเยี่ยมแก่ยานยนต์ ด้วยแนวทางที่รับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

  เชลล์แห่งประเทศไทย แนะนำ “บรรจุภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล 100%” สำหรับแบรนด์น้ำมันเครื่องระดับพรีเมียมในตระกูล “เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า” สู่ผู้บริโภคแล้ววันนี้ โดยนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกชนิดใหม่นี้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล 100% คุณภาพสูง มีความแข็งแรงทนทานต่อสภาวะการขนส่ง สามารถคงมาตรฐานน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพระดับโลกไว้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยลดขยะพลาสติก ลดปริมาณ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับบรรจุภัณฑ์มากขึ้น

  ปัจจุบัน ผู้บริโภคไม่เพียงแต่มองหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะให้กับเครื่องยนต์เท่านั้น แต่ยังให้ความสนใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เชลล์ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงานระดับโลก และผู้จัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นอันดับ 1 ของโลก ได้เปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 100% ซึ่งยังคงคุณภาพมาตรฐานน้ำมันหล่อลื่นของเชลล์ ช่วยให้เครื่องยนต์และเครื่องจักรทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ก็ตอบโจทย์ด้านการขนส่งที่สะดวก การใช้งานที่ปลอดภัย และความต้องการที่มากกว่าผลิตภัณฑ์คุณภาพของผู้บริโภค จากการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีก

  นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน กรรมการบริหาร ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น เชลล์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การเปลี่ยนมาใช้ บรรจุภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล 100% สำหรับบรรจุภัณฑ์ของน้ำมันเครื่องพรีเมียมของเชลล์ในตระกูลเฮลิกส์ อัลตร้า เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ ในการปฏิบัติตามพันธสัญญาด้านความยั่งยืนของเชลล์ ภายใต้กลยุทธ์ Powering Progress ด้วยความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสู่การเป็นธุรกิจพลังงานที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์และบริการ ผลักดันการเจริญเติบโตของธุรกิจที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เคียงข้างสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นที่การเลี่ยง (Avoid) ลด (Reduce) และชดเชย (Compensate)

  “สำหรับน้ำมันหล่อลื่นเชลล์ นอกเหนือจากการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับนโยบาย 3R มุ่งเน้นที่การลดขยะพลาสติก (Reduce) และหมุนเวียน (Reuse) รวมถึงการผลักดันการใช้วัสดุรีไซเคิล (Recycle) ในผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วย เพื่อลดการปล่อยมลพิษในห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดของน้ำมันหล่อลื่น เราเชื่อว่าบรรจุภัณฑ์ใหม่ของเชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้านี้ เป็นบรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรายแรกในประเทศไทยที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 100% ซึ่งเริ่มวางจำหน่ายตามสถานีบริการของเชล์และตัวแทนจำหน่ายแล้วในราคาเดิม” นายกมลพัทธ์ กล่าว

  ด้วยเจตนารมณ์ของเชลล์ที่จะสรรหาพลังงานสะอาดและยั่งยืนตามกลยุทธ์ “Powering Progress” สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2593 การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นชนิดพรีเมียมในตระกูลเชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้าทั้งหมด มาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจาก พลาสติกรีไซเคิล 100% จะช่วยลดปริมาณขยะสะสมในประเทศ ลดการใช้ทรัพยากร ตลอดจนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับพลาสติกใช้แล้วให้หมุนเวียนกลับมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพใหม่ได้อีกด้วย

  ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
  พลาสติกรีไซเคิล 100% หมายถึง ภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำมันเครื่องเท่านั้น ไม่นับรวมฝาที่ปิดภาชนะ

  ABOUT THE AUTHOR

  Latest Posts