More
  spot_img

  ป้ายวงกลมคืออะไร?? ถ้าทำหายทำอย่างไร??

  ตามกฎหมาย ผู้ที่ครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกคัน จะต้องทำการต่อทะเบียนรถทุก ๆ 1 ปี เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะได้รับป้ายวงกลมหรือป้ายสี่เหลี่ยมมาไว้เป็นหลักฐานการชำระภาษีรถยนต์ โดยจะต้องนำป้ายดังกล่าวมาติดที่กระจกรถ เพื่อให้สะดวกก็การมองเห็น และง่ายต่อการตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

  ป้ายวงกลม

  ป้ายวงกลม คือป้ายสี่เหลี่ยม หรือป้ายวงกลม คือ ป้ายเครื่องหมายที่แสดงว่าเจ้าของรถคันนั้นมีการชำระภาษีรถยนต์ประจำปีเรียบร้อยแล้ว โดยจะระบุรายละเอียดต่าง ๆ ไว้ เช่น เลขทะเบียนรถ ยี่ห้อรถ วันสิ้นอายุ เป็นต้น

  ในสมัยก่อน รถยนต์ทุกคันต้องเสียภาษีประจำปี และต้องติดป้ายภาษี ซึ่งสมัยนั้นจะเป็นวงกลม ชาวบ้านจึงเรียกติดปากว่าป้ายวงกลม ซึ่งป้ายวงกลมหรือป้ายสี่เหลี่ยม คือป้ายที่แสดงว่ารถยนต์ตันดังกล่าวได้มีการชำระภาษีรถประจำปีแล้ว แต่ปัจจุบันคงเหลือเพียงป้ายแสดงการเสียภาษีเท่านั้นที่ต้องติดหน้ากระจกรถยนต์ ซึ่งป้ายแสดงการเสียภาษีนั้นก็คือป้ายสี่เหลี่ยมที่มี ปี พ.ศ. สิ้นอายุ เป็นตัวเลข ตัวใหญ่หนา ๆ

  และปัจจุบันกฎหมายบังคับว่าจะต่อภาษีรถยนต์ประจำปีได้ ต้องใช้ พ.ร.บ. ยื่นประกอบการเสียภาษีรถยนต์ประจำปีด้วย ดังนั้นหากรถยนต์คันดังกล่าวมีการติดป้ายวงกลมหน้ารถแสดงว่ารถคันดังกล่าวได้มีการซื้อ พ.ร.บ.

  ป้ายวงกลม

  ป้ายวงกลมหายทำอย่างไร

  สิ่งแรกคือ ให้แจ้งความลงบันทึกประจำวันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพราะการแจ้งความเป็นเหมือนการดูแลเรื่องความปลอดภัยเพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นนำป้ายของคุณไปแอบอ้างและกระทำผิดกฎหมาย จะได้มีหลักฐานยืนยัน จากนั้นก็ดำเนินการขอป้ายภาษีประจำปีฉบับใหม่ได้เลย โดยเตรียมเอกสารดังนี้

  • เตรียมหลักฐานในการขอป้ายวงกลม
   • หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ หรือใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์เล่มสีน้ำเงิน หากเป็นรถติดไฟแนนซ์ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ไฟแนนซ์ดำเนินการขอป้ายวงกลมให้เรา
   • เตรียมสำเนาใบแจ้งความ หรือสำเนาบันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแสดง หากไม่มีสำเนารายงานประจำวัน หรือ ไม่มีสำเนาบันทึกประจำวันสามารถบันทึกถ้อยคำไว้เป็นหลักฐานกับนายทะเบียนได้
   • เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ และนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงติดตัวไปด้วย
   • หากเจ้าของรถไม่ได้มาด้วยตัวเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ
  • ยื่นคำขอที่กรมขนส่งทางบก
   • ไปที่สำนักงานขนส่งทางบก จตุจักร สำหรับผู้ที่จดทะเบียนในกรุงเทพฯ
   • แจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามาทำใบแทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเนื่องจากสูญหาย
   • หากมีใบแจ้งความก็ยื่นให้เจ้าหน้าที่ แต่หากไม่มีทางเจ้าหน้าที่จะมีเอกสารให้กรอกเพิ่ม พร้อมใบคำร้องอีก 1 ใบ
   • จากนั้นไปรับบัตรคิวกับเจ้าหน้าที่รอดำเนินการ
   • ชำระอัตราค่าธรรมเนียม 25 บาท (ค่าคำขอ 5 บาท ค่าธรรมเนียม 20 บาท)
  • รอรับเอกสาร
   • เวลาในการจัดทำเอกสารใหม่ประมาณ 30 นาที คุณก็จะได้ป้ายวงกลมติดรถยนต์ใบใหม่อย่างเรียบร้อย อย่างไรก็ดี กรณีเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสูญหาย ต้องยื่นคำขอรับเอกสารแทนสูญหายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับทราบการสูญหาย

  ป้ายวงกลม

  หากทำป้ายวงกลมหายทำอย่างไร?

  ตามกฎหมายว่าด้วยกำหนดไว้ว่า ห้ามไม่ให้ใช้รถยนต์ที่ยังไม่ได้ทำการเสียภาษี ตามมาตรา 6 อนุมาตรา 3 และรถที่จะทะเบียนแล้ว ต้องมีและแสดงแผ่นป้ายเครื่องหมายครบถ้วน ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา 11 หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกปรับไม่เกิน 2,000 บาท

  หมายเหตุ : ขั้นตอนการดำเนินการในกรณีขอป้ายวงกลม หรือ ป้ายสี่เหลี่ยม ให้ไปทำในจังหวัดที่เราจะทะเบียน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามสายด่วน 1584

  ป้ายวงกลม

  ป้ายวงกลม จึงเป็นเอกสารที่สำคัญประจำรถยนต์ทุกคันที่ต้องมีติดไว้หน้ากระจกรถยนต์อยู่เสมอ โดยเจ้าของรถมีหน้าที่ที่ต้องชำระค่าภาษีรถยนต์เป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงว่าคุณได้ชำระภาษีถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อป้องกันไม่ให้ใครแอบอ้างนำป้ายทะเบียนของเราไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย


  บทความอื่น ๆ

  ABOUT THE AUTHOR

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img

  Latest Posts