More

  ขนส่งฯ เปิดอบรมแก่ผู้ขอรับใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ ปี 2566 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

  กรมการขนส่งทางบก เปิดโครงการอบรมเสริมความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ประจำปี 2566 ในวันเสาร์-อาทิตย์ สำหรับผู้ยังไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดอบรมรุ่น 251 สามารถยื่นหลักฐานด้วยตัวเองได้ที่กรมการขนส่งทางบก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

  ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์

  นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกจัดโครงการอบรมเสริมความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ในวันเสาร์-อาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับรถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและสร้างความตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย โดยรุ่นที่ 251 จะจัดอบรมในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สนใจเข้าอบรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์มาก่อน สมัครล่วงหน้าด้วยตัวเองที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 ณ กรมการขนส่งทางบก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา และใบรับรองแพทย์ฉบับจริงที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน และต้องสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ การอบรมจะจัดขึ้นที่ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร เท่านั้น

  ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์

  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ตารางการอบรมเสริมความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2566 มีดังนี้

  • รุ่นที่ 252 จัดอบรมในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 รับสมัครวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2566
  • รุ่นที่ 253 จัดอบรมในวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 รับสมัครวันที่ 1-10 มีนาคม 2566
  • รุ่นที่ 254 จัดอบรมในวันที่ 1-2 เมษายน 2566 รับสมัครวันที่ 15-31 มีนาคม 2566
  • รุ่นที่ 255 จัดอบรมในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2566 รับสมัครวันที่ 2-12 พฤษภาคม 2566
  • รุ่นที่ 256 จัดอบรมในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 รับสมัครวันที่ 15 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2566
  • รุ่นที่ 257 จัดอบรมในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2566 รับสมัครวันที่ 12-30 มิถุนายน 2566
  • รุ่นที่ 258 จัดอบรมในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2566 รับสมัครวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2566
  • รุ่นที่ 259 จัดอบรมในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 รับสมัครวันที่ 10 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2566
  • รุ่นที่ 260 จัดอบรมในวันที่ 2-3 กันยายน 2566 รับสมัครวันที่ 7 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566

  ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์

  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของเนื้อหาของหลักสูตรการอบรม วันเสาร์ ผู้ขับขี่จะได้รับความรู้ด้านกฎหมายจราจร วินัยจราจร มารยาทในการขับรถ เทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ตามหลักสูตรอบรม 5 ชั่วโมงของกรมการขนส่งทางบกและเข้ารับการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) วันอาทิตย์ ทดสอบขับรถในสนามขับรถมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลการอบรมทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในวันเวลาราชการ กรณีที่ผ่านการอบรม ทดสอบ จะได้รับใบอนุญาตขับรถ และมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถ 105 บาททั้งนี้ประชาชนผู้สนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานใบอนุญาตขับรถ ส่วนใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 โทร 0 2271 8888 ต่อ 4201 หรือ โทรสายด่วน

  กรมการขนส่งทางบก โทร.1584


  บทความอื่น ๆ

  ABOUT THE AUTHOR

  spot_img
  spot_img
  spot_img

  Latest Posts