More

  Rider ถูกใจสิ่งนี้!! กระทรวงแรงงานจัดคอร์สฝึกทักษะขับขี่ปลอดภัยฟรี มีเบี้ยเลี้ยงให้

  รมว.แรงงาน ชวน Rider ทั่วประเทศ เข้าคอร์สพิเศษ 2 หลักสูตร ประกอบอาชีพอิสระเสริมเพิ่มรายได้ บริการประทับอย่างใจ สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด ตั้งเป้าทั่วประเทศ 5,000 คน ภายในเดือนกันยายนนี้

  ปัจจุบันธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี (Food Delivery) มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ตลาดแรงงานต้องการผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้าหรือ Rider สูงมากขึ้นไปอีก เพื่อให้การบริการขนส่งอาหาร สินค้า เอกสาร และการบริการรับส่งอื่น ๆ ประกอบกับเป็นอาชีพมีค่าตอบแทนค่อนข้างสูงและมีเวลาทำงานที่อิสระและยืดหยุ่น จึงมีแรงงานและประชาชนทั่วไปสนใจประกอบเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม แต่ด้วยความหลากหลายของกลุ่มคนและการมุ่งเน้นทำงานเพื่อรายได้เป็นหลัก จึงทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย เช่น การบริการลูกค้า การใช้วาจาไม่สุภาพ อาหารหรือสิ่งของเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง ความขัดแย้งระหว่าง Rider และร้านค้า การละเมิดกฎจราจร เป็นต้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เร่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้แก่กลุ่ม Rider

  จึงเป็นโอกาสดีที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้พัฒนาทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน การบริการสร้างความประทับใจต่อลูกค้า รวมถึงเพิ่มเติมทักษะอาชีพเสริมต่อยอดด้านรายได้ ในอนาคตหากมีอาชีพเกิดขึ้นใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมจะพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่กลุ่มอาชีพเหล่านี้ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเช่นกัน

  กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้ขับเคลื่อน “โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักยานยนต์ในการขนสินค้า (Rider)” เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

  ผู้ต้องการประกอบอาชีพขับขี่จักรยานยนต์ส่งสินค้า เพื่อให้เกิดการประกอบอาชีพที่เหมาะสมต่อความต้องการของธุรกิจให้บริการธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรีและก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น รวมถึงพัฒนาทักษะให้แก่ Rider เพื่อยกระดับการบริการเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้น

  โดยให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งสินค้าได้ฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริการลูกค้า การใช้แอปพลิเคชัน การเก็บและชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ การขับขี่สำหรับขนส่งสินค้า การซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ การปฐมพยาบาล การขับขี่ปลอดภัยและเคารพกฎจราจร จัดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว เช่น สาขาช่างตัดผมชาย สาขาการประกอบอาหารเพื่อการค้า สาขาบาริสต้ามืออาชีพ สาขาช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งมีระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน (18 ชั่วโมง) มีเบี้ยเลี้ยงให้วันละ 160 บาท ตั้งเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 5,000 คน ภายในเดือนกันยายนนี้ หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

  ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.mol.go.th/ หรือโทร 1506


  บทความอื่น ๆ

  ABOUT THE AUTHOR

  Latest Posts