More

  ขั้นตอนการขอเข้า อบรบใบขับขี่ออนไลน์ อัปเดตปี 2567

  วิธีการ อบรมใบขับขี่ออนไลน์ สำหรับผู้ที่ต้องการทำใบขับขี่ใหม่ใบแรก และต่อใบขับขี่ ใบขับขี่ขาดอายุเกิน 1 ปี ก็สามารถทำการอบรมออนไลน์ได้แล้ว ง่ายๆ โดย Car2day ได้รวบรวมขั้นตอนมาให้แล้ว 

  ขั้นตอนการ อบรมใบขับขี่ออนไลน์

  สำหรับการเข้าอบรมออนไลน์เพื่อต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์นั้น คุณสามารถเข้าระบบการอบรมผ่านเว็บไซต์ DLT e-learning ผ่านอุปกรณ์ทุกรูปแบบที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ / สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต

  รายละเอียดการอบรมใบขับขี่ออนไลน์บนระบบ DLT e-learning

   

  1. เข้าเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com เพื่อทำการลงทะเบียนอบรมใบขับขี่ออนไลน์

  เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com เป็นเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกสำหรับให้ผู้ที่ต้องการเข้าอบรมใบขับขี่ออนไลน์ โดยระบบการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถนั้น มีให้เลือกลงทะเบียนสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ เพื่อทำการต่อทะเบียน ซึ่งผลการอบรมออนไลน์จะมีอายุ 6 เดือนนับจากวันที่ผ่านการอบรม

  2. โดยจะมี 3 ตัวเลือก คือ

    • เข้าสู่ระบบ สำหรับผู้ที่เคยเข้าทำการ อบรบใบขับขี่ออนไลน์ มาก่อนแล้วหรือเคยลงทะเบียนสมัคร อบรมใบขับขี่ออนไลน์มาก่อน
    • ลงทะเบียนใหม่ สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยทำการลงทะเบียนเข้าร่วม อบรมใบขับขี่ออนไลน์
    • For Foreigner สำหรับชาวต่างชาติ

  3. ระบุข้อมูลเพื่ออบรมใขขับขี่ออนไลน์ให้ครบถ้วน

  กรอกรายละเอียดที่ครบถ้วน ทั้งเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ รวมไปถึงวันเดือนปีเกิด เพื่อทำการยืนยันรายละเอียดของผู้เข้า อบรบใบขับขี่ออนไลน์

  4. หลังจากทำการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกเข้ารับการอบรม ตามใบอนุญาตขับรถที่ต้องการต่ออายุ โดยมีให้เลือก 4 ตัวเลือก คือ

    • อบรมต่ออายุ ใบอนุญาต รถยนต์ส่วนบุคคล/รถขนส่ง/รถสาธารณะ
    • อบรมขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ/บัตรประจำตัวคนขับรถ (ทำใบแรกหรือยังไม่เคยมี)
    • หลักสูตรความปลอดภัยในการขนส่ง (สำหรับพนักงานขับรถขนส่ง)
    • หลักสูตรการคาดการณ์อุบัติเหตุ (อบรมเสริมความรู้)

  ซึ่งการเลือกอบรมใบขับขี่นั้นจำเป็นที่จะต้องเลือกให้ถูกต้องกับประเภทการอบรมที่ต้องการ ในกรณีต่อใบขับขี่ส่วนบุคคลให้คลิกที่ข้อแรก

  5. หลังจากนั้นจะมีตัวเลือกสำหรับประเภทของใบขับขี่  มีดังนี้

    • ต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล รายละเอียดหลักสูตร: ต่ออายุ ( รถยนต์ รถยนต์สามล้อ) ระยะเวลาอบรม 1 ชั่วโมง
    • ต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล รายละเอียดหลักสูตร: ต่ออายุ (รถจักรยานยนต์) ระยะเวลาอบรม 1 ชั่วโมง
    • [ต่ออายุ]ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ขาดต่ออายุเกิน1ปี รายละเอียดหลักสูตร: ต่ออายุ (รถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อ รถยนต์) ขาดต่ออายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ระยะเวลาอบรม 2 ชั่วโมง
    • [ต่ออายุ]ใบอนุญาตขับรถขนส่ง รายละเอียดหลักสูตร: ต่ออายุ (ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 1-4, ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 1-4) ระยะเวลาอบรม 2 ชั่วโมง
    • [ต่ออายุ]ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ รายละเอียดหลักสูตร: ต่ออายุ (รถจักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถยนต์สาธารณะ) ระยะเวลาอบรม 3 ชั่วโมง

  6. หลังจากเลือกหัวข้อที่ต้องการขอใบอนุญาติแล้ว จะปรากฎหน้าที่คุณเลือกว่าต้องการอบรมประเภทใด และมีกำหนดระยะเวลาในการอบรมเอาไว้ให้ หากสะดวกเมื่อใดให้สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด โดยจะต้องทำการดูวีดีโออบรมใบขับขี่ออนไลน์ให้จบ ห้ามทำการข้ามเด็ดขาด

  7. ตอบคำถามแบบทดสอบหลัง อบรบใบขับขี่ออนไลน์

  เมื่อดูวิดีโอการอบรมการขับรถผ่านระบบออนไลน์จนครบแล้ว ให้ตอบแบบทดสองหลังอบรมให้ครบทุกข้อ หลังจากนั้น ระบบจะทำการประมวลผลว่าผ่านการทดสอบการอบรมใบขับขี่หรือไม่

  8. บันทึกหน้าจอผลการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน

  เมื่อผ่านการทดสอบแล้ว ระบบจะแจ้งผ่านการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถขึ้นมา หลังจากนั้นให้บันทึกหน้าจอผลการอบรมใบขับขี่ เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับการทำใบขับขี่ใบใหม่

  หลังจากอบรมแล้วต้องทำอย่างไร?

  1. เพื่อความสะดวกให้จองคิวต่อใบขับขี่ทางออนไลน์
  2. เตรียมเอกสารที่ใช้ต่อใบขับขี่ให้พร้อม
  3. เดินทางไปที่สำนักงานขนส่งที่สะดวกตามวันนัด และแสดงเอกสารการอบรมและการจองคิวแก่เจ้าหน้าที่

  เพียงเท่านี้คุณก็สามารถทำเรื่องต่อใบขับขี่ออนไลน์ผ่านระบบได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องเดินทางไปเข้าอบรมที่สำนักงาน ซึ่งการอบรมนั้น จำเป็นที่จะต้องเลือกอบรมตรงกับประเภทที่ต้องการ และอบรมให้ครบตามกำหนดเวลา เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถต่ออายุได้ง่าย ๆ

  ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบก


   

  ABOUT THE AUTHOR

  Latest Posts