More

    PTG ร่วมสนับสนุนโครงการหมอโดมอาสา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี  จำกัด (มหาชน) หรือ PTG นำโดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเงินสนับสนุนและสิ่งของที่จำเป็นด้านการศึกษา ให้แก่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการหมอโดมอาสา ซึ่งเป็นโครงการจิตอาสาและการทำประโยชน์คืนสู่สังคมที่คณะแพทย์ศาสตร์จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาโรงเรียนชนบทและมอบความสุขให้กับเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส  ถือเป็นการตอกย้ำด้านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนตามความจำเป็นในหลากหลายด้านเพื่อบรรเทาทุกข์ และช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม โดยยึดหลัก PT สร้างสุข สุขกาย สุขใจ สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง “อยู่ดีมีสุข”  ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้

    ABOUT THE AUTHOR

    Latest Posts