More

  EVLOMO – Schneider จับมือขยายสถานีชาร์จไฟฟ้า DC Super-Fast ขนาด 180kW

  อีวีโลโม เทคโนโลยีส์ หนึ่งในระบบชาร์จสาธารณะของไทยที่ใหญ่ที่สุดและเติบโตอย่างรวดเร็ว ประกาศความร่วมมือกับ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้นำด้านการจัดการพลังงานและอัตโนมัติทั่วโลก เพื่อรับการเสริมสร้างอินฟราสตรัคเจอร์รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือนี้ Schneider จะให้อุปกรณ์ชาร์จชั้นนำในอุตสาหกรรม โซลูชันการสร้างเครือข่าย และบริการที่กำหนดเอง พร้อมสนับสนุน EVLOMO ด้วยเครื่องชาร์จ EVlink ประสิทธิภาพสูงสำหรับรถไฟฟ้า

  นางสาวนิโคล อู๋ ซีอีโอ อีวีโลโม เทคโนโลยีส์ หล่าวว่า โครงการความร่วมมือนี้ประกอบด้วยการติดตั้งสถานีชาร์จใหม่ทั่วประเทศไทย การร่วมมือนี้จะทำให้ประเทศไทยมีจุดชาร์จความเร็วสูงเพิ่มขึ้นกว่า 100 จุดในทำเลที่ตั้งทั่วประเทศไทย ทำให้เจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าสามารถชาร์จได้อย่างสะดวกสบายทั่วประเทศ โดยขนาด 180kW เครื่องแรกจะเปิดที่สถานีน้ำมันบางจากบนถนนศรีนครินทร์

  ในฐานะหนึ่งในผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมนี้ อีวีโลโม เทคโนโลยีส์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะให้ประสบการณ์การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า โดย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย และ อีวีโลโม เทคโนโลยีส์ มุ่งมั่นที่จะช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ไร้มลพิษและตอบสนองต่อความต้องการเพิ่มขึ้นในการให้บริการระบบการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยการรวบรวมผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของ Schneider เพื่อให้เข้ากับเครือข่ายที่กว้างขวางของ EVLOMO ทำให้การร่วมมือนี้มีศักยภาพที่จะพลิกโฉมบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศให้ก้าวหน้าได้อย่างก้าวกระโดด

  Schneider และ EVLOMO มุ่งมั่นที่จะช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ไร้มลพิษและตอบสนองต่อความต้องการเพิ่มขึ้นในการให้บริการของกระบวนการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยการรวมผู้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของ Schneider กับเครือข่ายที่กว้างขวางของ EVLOMO ทำให้การร่วมมือนี้มีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงทิศทางการให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศให้ก้าวข้ามขีดจำกัดได้

  ABOUT THE AUTHOR

  Latest Posts