More

  ข้อแตกต่าง!! ประกันรถยนต์แบบระบุผู้ขับขี่และแบบไม่ระบุผู้ขับขี่

  วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยสำหรับการซื้อประกันรถยนต์แบบระบุผู้ขับขี่และไม่ระบุผู้ขับขี่ ว่ามีข้อแตกต่างกันอย่างไร มีผลดีแลผลเสียอย่างไรหรือไม่ ควรเลือกแบบไหนดี ลองมาดูข้อแตกต่างของประกันทั้งสองแบบกันดูครับ

  ประกันรถยนต์แบบระบุผู้ขับขี่

  คือ การระบุชื่อบุคคลที่ใช้รถลงในกรมธรรม์ สามารถระบุได้สูงสุด 2 คนเท่านั้น โดยกรมธรรม์แบบนี้ผู้เอาประกันภัยรถยนต์ต้องเป็นบุคคลธรรมดา (ไม่ใช่นิติบุคคล) ที่ใช้รถส่วนบุคคล ซึ่งการระบุผู้ขับขี่ที่แน่นอนและชัดเจน ทำให้มีความเสี่ยงภัยน้อยลง ลดเบี้ยประกันได้ถึง 5-20%

  • ข้อดีของการระบุผู้ขับขี่ สามารถลดค่าเบี้ยประกันได้ถึง 5-20% ขึ้นอยู่กับอายุของผู้ขับขี่ โดยมีการแบ่งกลุ่มอายุออกเป็น 4 ช่วงคือ
    • ช่วงอายุผู้ขับขี่ 18 – 24 ปี ได้รับส่วนลดเบี้ยประกัน 5%
    • ช่วงอายุผู้ขับขี่ 25 – 35 ปี ได้รับส่วนลดเบี้ยประกัน 10%
    • ช่วงอายุอายุผู้ขับขี่ 36 – 50 ปี ได้รับส่วนลดเบี้ยประกัน 15%
    • ช่วงอายุอายุผู้ขับขี่ 50 ปีขึ้นไป ได้รับส่วนลดเบี้ยประกัน 20%
  • ข้อเสียของการระบุผู้ขับขี่ ในกรณีที่ผู้ขับขี่ไม่ใช่ชื่อที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ของประกันภัยรถยนต์ เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นและเป็นฝ่ายผิดจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบเองตามที่กำหนด ส่วนในกรณีที่เป็นฝ่ายถูก ไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก

  ประกันรถยนต์ แบบไม่ระบุผู้ขับขี่

  คือ ประกันภัยรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อรถยนต์จากอุบัติเหตุทั้งหมด โดยไม่สนใจว่าผู้ขับขี่เป็นใคร ชื่ออะไร ประกันภัยก็จะให้ความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

  • ข้อดีของการระบุผู้ขับขี่ ในกรณีที่ผู้ขับขี่ไม่ใช่ชื่อที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ของประกันภัยรถยนต์ เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นและเป็นฝ่ายผิด ก็สามารถเคลมได้และได้รับความคุ้มครองค่าเสียหายตามที่กำหนด แต่เจ้าของรถต้องยินยอมให้ใช้งานรถยนต์ก่อน
  • ข้อเสียของการระบุผู้ขับขี่ ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายเบี้ยประกันรถยนต์ในราคาปกติ ไม่สามารถลดค่าเบี้ยประกันได้เหมือนกับประกันรถยนต์ระบุคนขับ เบี้ยประกันแพงกว่า

  จะเห็นได้ว่า ประกันรถยนต์ แบบระบุผู้ขับขี่และไม่ระบุผู้ขับขี่ มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานและความต้องการของแต่ละคน แต่ถ้ามั่นใจว่าคุณเป็นผู้ขับขี่ที่แน่นอนอยู่แล้ว สามารถเลือกประกันภัยแบบระบุผู้ขับขี่ได้ เพราะจะได้รับส่วนลด 5-20% ทำให้จ่ายค่าเบี้ยประกันถูกกว่า ทั้งนี้ส่วนลดระบุผู้ขับขี่เฉพาะประกันรถยนต์ชั้น 1 บางแพ็กเกจเท่านั้น แนะนำให้สอบถามกับทางบริษัทประกันภัยนั้นๆ ก่อน


   

  ABOUT THE AUTHOR

  PT

  Latest Posts