More

    เอช เซม สนับสนุนรถสี่ล้อไฟฟ้า เหล่ากาชาดอยุธยา

    คุณวันชัย ลี้นะวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด และ คุณรัตชนก หวังเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช เซม เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมทีมบริหาร มอบรถสี่ล้อไฟฟ้า รุ่น Jello S จำนวน 1 คัน (มูลค่า 45,000 บาท)

    ให้กับ คุณภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งมอบต่อให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฎิบัติงาน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    ABOUT THE AUTHOR

    Latest Posts