More

  เอ.พี.ฮอนด้า ประกาศผลผู้ชนะ IMC Plan Contest ครั้งที่ 12 ม.สงขลา คว้าอันดับ 1

  เอ.พี. ฮอนด้า ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย ประกาศผลผู้ชนะเลิศจากโครงการประกวดแผนสื่อสารการตลาด IMC Plan Contest by A.P. Honda ครั้งที่ 12 โดยมีเป้าหมายพัฒนานักศึกษารุ่นใหม่สู่การเป็นนักการตลาดมือดีที่เก่งทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 

  ภายใต้โจทย์สุดท้าทายที่ว่าด้วยการสร้างแผนการสื่อสารการตลาดระหว่างปี 2020 – 2022 สำหรับรถจักรยานยนต์ระดับตำนานอย่าง Monkey และ C125 ภายใต้แบรนด์ CUB House เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

  โดยการตัดสินแบ่งออกเป็น 3 รอบ เริ่มจากรอบแรก เปิดรับแผนการตลาดจากนักศึกษามากกว่า 500 ผลงาน จากมากกว่า 50 สถาบัน ทางคณะกรรมการได้เลือกแผนที่ดีที่สุด และให้ผู้เข้าร่วมประกวดแผนงานจำนวน 140 ทีมจากทั่วประเทศ เดินทางมาพรีเซนท์แผนงานต่อหน้าคณะกรรมการทั้ง 5 ภูมิภาค ก่อนเข้าสู่รอบที่ 2 คัดเลือกเหลือ 36 ทีม พร้อมให้น้องๆ นักศึกษานำแผนงานบางส่วนมาปฏิบัติจริงในพื้นที่ร้าน CUB House ในแต่ละสาขา และในที่สุดคัดเลือกเหลือ 12 ทีมเพื่อตัดสินผู้ชนะในรอบสุดท้าย

  สำหรับผลการตัดสินทีมผู้ชนะ 3 อันดับแรกประกอบด้วย

  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Big Mark มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตัวแทนจากทีม CUB House หาดใหญ่ ได้รับทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Red Panda มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวแทนจากทีม CUB House เชียงใหม่ ได้รับทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม ตะเร้ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตัวแทนจากทีม CUB House ศรีนครินทร์ ได้รับทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

  ทั้งนี้ ทีมผู้ชนะทั้ง 3 อันดับ จะได้รับโล่เกียรติยศจาก ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  ABOUT THE AUTHOR

  Latest Posts