More

  ช่องทางหาเงินยุคโควิด!! รับส่วนแบ่งค่าปรับผ่านเว็ปไซต์เทศกิจ

  นับเป็นข่าวดี สำหรับผู้แจ้งที่ต้องการเบาะแสการกระทำความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560  ซึ่งจะได้รับส่วนแบ่งค่าปรับจากทางสำนักเทศกิจ ในกรณีดังนี้ 

  • ทิ้งเศษซากรถบนพื้นที่สาธารณะ หรือบนถนน
  • ขับขี่จักรยานยนต์บนทางเท้า
  • ตั้งแผงลอยบริเวณทางเท้า
  • อื่นๆ

  สำหรับการแจ้งเบาะแส ผู้แจ้งจะต้องมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน เช่น ภาพถ่าย หรือวีดีโอที่แสดงถึงการกระทำความผิดดังกล่าว พร้อมหมายเลขทะเบียนรถ หรือหน้าตาผู้ที่กระทำผิด วันเวลาและสถานที่ โดยสามารถจะแจ้งเบาะแสได้หลายช่องทาง ดังนี้

  • สายด่วนสำนักเทศกิจ โทร. 0-2465-6644
  • แจ้งทางไปรษณีย์ โดยส่งไปที่อยู่ เลขที่ 1 พนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
  • อีเมลล์ [email protected]
  • เว็บไซต์สำนักเทศกิจ http://gid.bangkok.go.th/

  สำหรับการได้รับส่วนแบ่งค่าปรับจากการแจ้งเบาะแส จะได้รับผ่านทางเว็บไซต์สำนักเทศกิจ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ง่าย ๆ ตามขั้นตอนนี้

  • คลิกช่องลงทะเบียน และกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ให้ครบถ้วน พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนลงทะเบียนให้เรียบร้อย

  – คำนำหน้าชื่อ

  – ชื่อ – นามสกุล

  – หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

  – ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้

  – วัน เดือนปี เกิด

  – หมายเลขโทรศัพท์

  – อีเมลล์ส่วนตัว

  – รหัสผ่าน คือการตั้งรหัสผ่านของตัวเอง

  เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะทำการเข้าสู่ระบบทันที

  • กรอกรายละเอียดสำหรับการแจ้งเบาะแส พร้อมแนบรูปถ่าย

  – วันที่พบเหตุ

  – เวลาที่พบเหตุ

  – รายละเอียดและสถานที่การกระทำความผิด (ควรระบุสถานที่พบเหตุให้ชัดเจน)

  – เขต

  – แขวง

  – แนบรูปถ่าย

  หากต้องการส่วนแบ่งค่าปรับ ให้คลิกที่ช่อง “ประสงค์รับส่วนแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบ” ก่อนส่งเบาะแสข้อมูลให้เจ้าหน้าที่

  • หลังแจ้งเบาะแส ผู้แจ้งจะสามารถติดตามผลการดำเนินการได้ เพียงเข้าระบบแล้วคลิกที่ “ติดตามผล” ความคืบหน้าของการแจ้งเบาะแสก็จะปรากฏให้เห็นผ่าน “ตารางแสดงสถานะรายการแจ้งเบาะแสของผู้ใช้”

  แค่เพียงง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน ก็มีโอกาสจะรับส่วนแบ่งค่าปรับมาใช้แล้ว (แต่ต้องเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ตามจับได้เท่านั้น) นอกจากนี้ ซึ่งตรงจุดนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้แจ้งและพื้นที่สาธารณะที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในเขตชุมชนและบนท้องถนนได้อีกด้วย


  อ้างอิง : สำนักเทศกิจ

  Latest articles

  spot_imgspot_img
  Error decoding the Instagram API json

  Related articles